Gunstige resultaten voor Hewlett-Packard

Door de sterke groei van printer- en pc-verkopen heeft Hewlett-Packard in het laatste kwartaal van zijn eind april afgesloten boekjaar een winst gerealiseerd van 935 miljoen dollar (2,24 miljard gulden). Hoewel het resultaat nauwelijks hoger was dan de 918 miljoen dollar in dezelfde periode in het voorgaande boekjaar, overtrof het toch de verwachtingen van analisten. De omzet nam toe met 15 procent tot 12 miljard dollar.