Groei internetgebruik Verenigd Koninkrijk

Sinds begin dit jaar is het aantal internetgebruikers in Groot-Brittannië met 20 procent gestegen. Nu gaat ongeveer 30 procent van de Britse bevolking geregeld thuis, op school, op de universiteit of op het werk de elektronische snelweg op. In december 1997 was dat nog maar 8 procent, staat in een rapport dat gisteren door het onderzoeksbureau Continental Research gepubliceerd is.

De groei van het aantal internetgebruikers tot zo'n 14 miljoen komt volgens de onderzoekers voor een belangrijk deel voor rekening van vrouwen. Ook het feit dat meer mensen in de lagere inkomensklassen een computer hebben, draagt bij aan de groei. Veel ondervraagden willen het net op met de bedoeling muziek binnen te halen, e-mail te sturen of thuis te bankieren.