EU wil radicale verbetering van externe hulp

De Europese Commissie wil het management van de buitenlandse hulp ,,radicaal'' verbeteren. Een van de voorstellen in een 53-puntenprogramma is om de projectuitvoering bij één nieuw orgaan onder te brengen, dat voorlopig de naam `Europe Aid' krijgt. Eurocommissaris Poul Nielson (Ontwikkelingssamenwerking), die eerder aangaf de hulp meer op armoedebestrijding te willen richten, sprak gisteren van een ,,sleutel'' om de hulpkwaliteit te verbeteren. Collega Chris Patten (Buitenlandse Betrekkingen) zei dat zo ook de ,,internationale geloofwaardigheid'' van de Europese Commissie in het buitenlands beleid moet worden vergroot.

De Europese Commissie heeft een jaarlijks hulpbudget van 9,6 miljard euro (ruim 21 miljard gulden), dat onder meer is bestemd voor ACP-landen (ex-kolonies in Afrika, Caribisch gebied en Pacific), Oost-Europa, ex-Sovjetstaten en de Balkan. De Europese Commissie is de grootste verlener van humanitaire hulp, neemt meer dan tien procent van de officiële ontwikkelingshulp voor haar rekening, en geeft meer steun aan arme landen dan de Wereldbank.

Volgens de Europese Commissie heeft de personele bezetting lang geen gelijke tred gehouden met de groei van haar hulpbudgetten. Zij heeft slechts 2,3 ambtenaren voor elke 10 miljoen euro hulp, tegen 4 tot 9 bij de Wereldbank en de EU-lidstaten. ,,Dit heeft geleid tot een elk jaar groeiend bedrag aan hulptoezeggingen dat niet wordt uitgegeven.''

Patten zei gisteren in het Europeees Parlement dat het beheer van de hulp meer zal worden gedelegeerd naar de EU-vertegenwoordigingen ter plaatse en/of overheden van begunstigde landen. Hij dreigde dat in de hulp zelf moet worden gesneden, indien de Commissie haar plannen voor beter management niet kan realiseren.

Hij gaf ook aan dat de Europese Commissie met het geld, dat nu aan het inhuren van externe bureaus wordt besteed, 800 extra mensen in dienst zou kunnen nemen. Bij het aftreden vorig jaar van de Europese Commissie onder leiding van Jacques Santer speelde onder meer mismanagement en fraude rond deze externe bureaus een rol.

Volgens de voorstellen van de Europese Commissie moet de rol van de EU-lidstaten via de bestaande managementcomités veel meer zijn gericht op beleid en strategie in plaats van op specifieke projecten, wat aan vertragingen bijdroeg. In de meerjarenplanning voor hulp moet voor elk land de juistepolicy-mix worden gekozen, waarbij ook handel, buitenlands en veiligheidsbeleid een plaats moeten hebben. Mede daarom komt het nieuwe orgaan `Europe Aid' onder toezicht van een `Raad van Commissarissen voor Externe Betrekkingen', waarvan behalve Patten en Nielson ook Pascal Lamy (Handel), Günter Verheugen (Uitbreiding) en Pedro Solbes (Economische en Monetaire Zaken) deel uitmaken. Voor enkele programma's blijft het management ongewijzigd wegens het vereiste directe politieke toezicht (hulp aan kandidaat-lidstaten, macro-hulp) of omdat al een speciaal orgaan bestaat (humanitaire hulp).

    • Hans Buddingh'