`EU-ambtenaren beroerd begeleid'

De Nederlandse regering doet veel te weinig aan loopbaanbegeleiding van Nederlandse ambtenaren bij Europese instellingen. Ook doet zij weinig of niets aan scouting onder mensen met internationale ervaring (bijvoorbeeld bij de VN of bij bedrijven), die in aanmerking zouden kunnen komen voor `Europese' functies. Voor de hoogste Europese posten beperkt de Nederlandse regering zich te veel tot Haagse ambtenaren die `naar Brussel' willen.

Dit is het resultaat van een enquête die de CDA-partijafdeling België-Luxemburg heeft gehouden onder ongeveer 150 leden van de Nederlandse gemeenschap in Brussel en omgeving. Aanleiding was de overplaatsing door de Europese Commissie van de Nederlandse EU-topambtenaar Carlo Trojan van Brussel naar Genève, waarover met name minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) zijn ongenoegen uitte. Voorzitter Romano Prodi van de Europese Commissie zou vandaag in Den Haag met premier Kok over de kwestie spreken.

Een aantal geënquêteerden vindt dat Nederland niet de crème de la crème naar Brussel stuurt, maar slechts de middenmoot die eens iets anders wil. ,,Als te goede ambtenaren naar Brussel worden gestuurd, is Nederland bang dat ze te onafhankelijk worden'', aldus enkele respondenten. Volgens geënquêteerden is de tijdelijke uitzending van nationale ambtenaren naar Brussel vaak meer een breuk in de carrière dan een carrièresprong en hebben terugkerende ambtenaren te vaak een achterstand in hun loopbaan opgelopen. Hierdoor is de animo voor uitzending niet hoog, waardoor ook de kwaliteit achterblijft.

Nederland maakt ook te weinig gebruik van de mogelijkheid voor ambtenaren van de Europese Commissie om naar nationale ministeries te worden uitgezonden, wat de wisselwerking tussen nationale en Europese overheid zou moeten stimuleren.

De respondenten hebben ook kritiek op de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in Brussel, die ,,geen idee'' heeft welke jonge Nederlanders de [Europese] instellingen binnenkomen. ,,Als Nederland een netwerk wil opbouwen, zou het moeten beginnen aan de basis.'' Nederland zou volgens respondenten een voorbeeld kunnen nemen aan Groot-Brittannië dat programma's en opleidingen heeft voor kandidaten voor Europese functies.