Einde aan onduidelijke positie van freelancers

Er komt een einde aan de onduidelijke juridische positie van freelancers en kleine zelfstandigen. Het kabinet stelt regels op waardoor zelfstandigen zekerheid krijgen over hoe ze zich moeten verzekeren en in welke relatie ze staan tot opdrachtgevers.

Dat schrijft minister Jorritsma (EZ) mede namens haar collega's, de staatssecretarissen Bos (Financiën) en Hoogervorst (Sociale Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

Op dit moment is in een aantal sectoren (zoals de bouw, het transport, IT-specialisten, journalisten, interim-managers) sprake van onzekerheid voor opdrachtgevers en opdrachtnemers omdat vooraf geen duidelijkheid kan worden gekregen over de juridische status van hun arbeidsrelatie (werkgever/werknemer of opdrachtgever/opdrachtnemer). Bovendien beoordelen de belastingdienst en de uitvoerders van de sociale zekerheid arbeidsrelaties nu nog vaak verschillend. De onduidelijkheid over de relatie tot de opdrachtgever werkt remmend op de economische groei, stelt het kabinet. Veel zelfstandigen zonder personeel kiezen nu voor een dienstverband om risico's van boetes of dubbele heffingen te voorkomen. Ook leidt het tot gemiste opdrachten voor de kleine zelfstandige.

Vanaf begin volgend jaar kunnen zelfstandigen via een zogenoemde zelfstandigenverklaring duidelijkheid krijgen over hun juridische status.