Duitsers blij met pleidooi voor federatief Europa

Het pleidoor voor een federatief Europa van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Joschka Fischer, is in Duitsland met brede instemming begroet.

"Ik ben er zeker van dat Joschka Fischer het bij het juiste eind heeft met zijn pleidooi voor een grondwet, een Europa met verschillende snelheden van integratie en een sterke rol voor de nationale staat", zei Schäuble gisteren in Berlijn. De voormalige CDU-leider, prees de minister en riep de rood-groene regering op Fischers voorstellen over te nemen.

Schäuble reageerde op de toespraak van Fischer vorige week, waarin de minister opriep tot een ingrijpende hervorming van de Europese Unie. Er dient één Europese regering te komen met een democratisch parlement bestaande uit twee kamers. Parlementariërs moeten zowel lid zijn van het Europees parlement als van het parlement in hun eigen land. Nu gaat het erom deze als juist erkende feiten in de praktijk om te zetten, aldus Schäuble.

Alleen als Europa een federatie wordt zoals de Verenigde Staten kan het volgens Fischer werkelijk democratisch worden en is het in staat nieuwe leden op te nemen. Ook sprak de groene politicus zich uit voor het opstellen van een grondwet waarin de bevoegdheden van de EU en van de afzonderlijke lidstaten worden vastgelegd. Fischer meent dat een kerngroep van landen, een avant-garde, het voortouw moet nemen deze plannen uit te voeren. Deze mag niet zo exclusief zijn dat andere landen, die aan het debat willen deelnemen, worden uitgesloten.

Schäuble noemde het belangrijkste de totstandkoming van een grondwet, waarin geregeld wordt voor welke kwesties de Europese Unie verantwoordelijk is en voor welke kwesties de lidstaten. Schäuble, die zelf in 1994 samen met de Europa-expert Karl Lamers (CDU) het begrip kern-Europa introduceerde, uitte de vrees dat Europa door steeds minder burgers wordt begrepen en in een crisis raakt als de Duitse regering met haar Europa-politiek "zo verder gaat als tot nog toe het geval is".

De vroegere Europa-parlementariër Klaus Hänsch van de SPD begroette het voorstel van Fischer, die daarmee de opmaat gaf voor het debat over de toekomst van Europa. Hij noemde tegelijkertijd de voorstellen tot hervorming van het parlement "problematisch".; CDU- fractieleider Friedrich Merz riep Fischer op te preciseren welke bevoegdheden bij de EU en welke bij de lidstaten moeten worden ondergebracht.

De commentatoren van de belangrijke kranten waren opvallend positief over Fischers toespraak: "Fischers voorstellen zijn daarom zo belangrijk, omdat enkele mythen wordt opgeruimd en helderheid wordt geschapen over het uiteindelijke gebouw. Hier is een visie, waar dit Europa eindigt en het eindigt niet met het prijsgeven van de nationale staat", becommentarieerde de Sïddeutsche Zeitung uit München. Dagbladen als Die Welt en de Financial Times Deutschland noemden Fischers voorstellen "een grote sprong voorwaarts". De minister heeft een grote strategie ontvouwd, die op beslissende punten duidelijk is. In plaats van Europa's eenvoud, wat de centralisten in Brussel bepleiten, herinnert uitgerekend Fischer aan het belang van de nationale staat, schrijft Die Welt. De Financial Times Deutschland meent dat de toespraak van Fischer het debat over de toekomst van de EU uit de verstarring van Maastricht kan bevrijden.

    • Michèle de Waard