Buitenlandse autoclaim eenvoudiger

Automobilisten uit een EU-lidstaat die in een andere EU-lidstaat een ongeluk krijgen kunnen in de toekomst gemakkelijker een schadeloosstelling claimen van verzekeraars. Het Europees Parlement, dat zelf de Europese Commissie om een voorstel had gevraagd, ging in de zogenoemde `co-decisieprocedure' (met de raad van EU-ministers) akkoord met een compromis over een nieuwe Europese richtlijn voor autoverzekeringen. De lidstaten hebben twee jaar om de richtlijn in nationale wetgeving om te zetten. Volgens de richtlijn kunnen slachtoffers voortaan direct de verzekeraar van de tegenpartij aanspreken, zullen verzekeraars in elke lidstaat een vertegenwoordiger aanwijzen en moeten lidstaten een orgaan instellen dat zich over claims kan buigen. Lidstaten moeten sancties opleggen aan verzekeraars om compensatie te versnellen.