Bijdrage werkgevers in kinderopvang

Werkgevers moeten een vaste bijdrage van een eenderde van de kosten voor kinderopvang van hun werknemers gaan betalen. Als dat niet binnen drie jaar in negentig procent van de CAO's is geregeld, wordt deze vaste bijdrage wettelijk verplicht.

Dat voorstel van de staatssecretarissen Verstand (Sociale Zaken) en Vliegenthart (Welzijn) is onlangs in het kabinet besproken.

De komende weken wordt hierover overleg worden gevoerd met de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Daarna zal het kabinet een definitief standpunt innemen.

De vaste bijdrage van werkgevers wordt waarschijnlijk onderdeel van een Wet op de kinderopvang. In 1998 is in het regeerakkoord afgesproken deze wet op te stellen.

Verstand en Vliegenthart willen de financiering geheel wijzigen. Nu is het nog zo dat bedrijven in veel gevallen de ouderlijke bijdrage voor kinderopvang aanvullen. Voor werknemers met een laag inkomen betekent dit dat ze een relatief hoog bedrag moeten betalen. Daarom weigeren sommige bedrijven aan kinderopvang bij te dragen. De staatssecretarissen willen nu dat die bijdrage wordt vastgesteld op eenderde van de kosten. Een fulltime kinderopvangplaats kost circa 20.000 gulden per jaar. Overheid en ouders nemen het overige deel voor hun rekening. Het ministerie van VWS gaat er vanuit dat het voor de meeste werkgevers en de ouders geen lastenverzwaring zal betekenen.