Berichten

Met gemengde gevoelens doorstond ik vanmorgen de lezing van mijn ochtendkranten. Ongerustheid en geruststelling streden om de voorrang. Wat wil het geval?

In de Volkskrant lees ik dat de chemische bedrijven in Nederland slecht zijn voorbereid op een ramp. Voor bedrijven met een hoog explosiegevaar, zoals Corus (het vroegere Hoogovens), de NAM in Den Helder en DSM in Venlo blijken geen rampenplannen te bestaan. Ook in andere provincies is het op dit gebied doorgaans een zooitje. ,,Soms wordt er al jaren gesproken over een plan, maar staat er nog steeds niets op papier.'' In de provincie Noord-Holland blijken veel chemische bedrijven niet te oefenen met de brandweer.

Ook wordt steeds duidelijker dat Nederland op het gebied van vuurwerk een waar eldorado is voor elke pyromaan, die zijn hobby een wat professioneler aanzien wil geven. Er ligt hier veel meer vuurwerk dan in landen als Duitsland en zelfs het door ons veelgesmade België, en bovendien bevinden de opslagplaatsen zich dichter bij woonwijken dan in die landen.

Inmiddels is gebleken dat de gemeente Enschede de vergunning voor het ontplofte S.E. Fireworks niet eens in de gemeenteraad heeft besproken. ,,Maar het college is te allen tijde verantwoordelijk'', heeft loco-burgemeester Helder gezegd. Gelukkig maar. (Waarom krijgen we Helder trouwens de laatste dagen veel vaker in het openbaar te zien dan burgemeester Mans?)

Als je zulke berichten hebt gelezen, loop je, zeker als ingezetene van Noord-Holland, niet meer echt ontspannen door de straten. Het inferno loert op elke hoek. Of word ik nu te somber? Misschien wel, want er zijn ook lichtpuntjes, en een daarvan stond op de voorpagina van De Telegraaf.

Daar was te lezen dat zich in de kleine Noord-Hollandse gemeente Bennebroek (5200 zielen) één prostituee mag vestigen. Het college van B en W heeft het deze week aan de gemeenteraad voorgesteld. ,,Om ontsporingen te voorkomen en de seksindustrie in Bennebroek toch in de hand te kunnen houden, is het college daarom bereid een vestigingsvergunning af te geven voor een `eenmanszaak''', aldus het bericht.

Van zo'n bericht gaat een weldadige, geruststellende werking uit. Opeens besef je dat de vroede vaderen van Nederland soms wel degelijk beslissingen over vestigingsvergunningen in de gemeenteraad behandelen. Misschien geven ze aan morele kwesties meer prioriteit dan aan materiële, maar daar valt mee te leven. Het gaat om het signaal: B en W staan pal, wat er ook gebeurt. Wie op zulke voortvarende wijze de seksuele nood in zijn gemeente lenigt, moet ook in staat worden geacht het hoofd te bieden aan concreter onheil.

Wel vroeg ik me af het stond niet in het bericht of er al iets is geregeld met de brandweer van Bennebroek. Eén prostituee op pakweg 1500 vurige, protestantse zielen het lijkt me geen gering ontploffingsgevaar.

    • Frits Abrahams