B en W verwierp bezwaar

Fire Works heeft vergunning voor opslag van vuurwerk. Maar aan wie is die toestemming verleend?

Begin januari 1997 legde het gemeentebestuur van Enschede de ontwerpvergunning voor Fire Works aan de Tollensstraat ter inzage. Een belangrijk stuk, want het bedrijf stapte over van klein vuurwerk (zoals bijvoorbeeld voor Oudjaar) op groot vuurwerk. De opslag werd uitgebreid van 16.500 kilo naar 85.000 waarvan 2000 kilo zwaar vuurwerk. Dat laatste moest worden opgeslagen in bunkers. Het bedrijf kreeg bovendien toestemming om voor het bewaren van vuurwerk drie zeecontainers op het terrein te plaatsen. Er kwam een bezwaarschrift van één inwoner binnen, die zich er over verbaasde dat er zoveel vuurwerk binnen een woonwijk mocht worden opgeslagen. De ambtenaren van de Bouw- en Milieudienst van de gemeente adviseerden B en W om het bezwaar buiten beschouwing te laten. ,,De onderhavige inrichting is niet gevestigd in een woonwijk maar op een industrieterrein'', aldus de milieudienst. Het bezwaar zou tevens onterecht zijn, omdat uitsluitend de milieuhygiënische aspecten moesten worden beoordeeld en niet bijvoorbeeld of de opslag gevaar zou kunnen opleveren voor de omgeving.

In 1997 kreeg Fire Works derhalve toestemming voor de gevraagde uitbreiding, inclusief drie containers buiten op het terrein. Twee jaar later, in de zomer van 1999 stemden de ambtenaren van de milieudienst er mee in dat Fire Works er nog eens elf containers vol vuurwerk naast zette. Het zou gaan om een opslag met een tijdelijk karakter (drie jaar) en ,,abusievelijk''vergat de dienst aanvankelijk om er voorwaarden aan te stellen. Dat verzuim werd later hersteld, maar nergens in deze herziene vergunning is te lezen dat de nieuwe containers brandwerend moeten zijn. Of wat ten minste de onderlinge afstand moet zijn om te voorkomen dat bij een brandje in een van de bakken, alles vlam vat en ontploft. Op een recente opname is te zien dat de containers dicht tegen elkaar aan staan. De vrees bestaat dus dat de eigenaren van het bedrijf op dit punt zich niet aan de vergunning hebben gehouden. In de verschillende bepalingen is evenmin iets te vinden over de sluiting van de bakken. Die moet volgens deskundigen zo zijn dat er geen gevaarlijke druk in de containers kan ontstaan.

De vergunning die in 1999 werd afgegeven en waar overigens door niemand bezwaar tegen werd gemaakt, is ook om een andere reden opmerkelijk. De toegestane opslag werd nog eens verhoogd naar ruim 158.000 kilo. Volgens een woordvoerder van Defensie is ook deze wijziging voorgelegd aan de milieuambtenaren van het departement. Hij kan over de inhoud van het advies niets zeggen omdat de dossiers betreffende Fire Works in beslag zijn genomen voor het gerechtelijk vooronderzoek. De ambtenaren brachten bij deze gelegenheid wel een beperking aan. In de zogenoemde werkruimte, tegen de bunkers gelegen, mocht niet langer met dat zwaar vuurwerk uit die bunkers worden gewerkt. Fire Works is nu juist gespecialiseerd in het zelf samenstellen van spectaculaire shows en deed dat vanaf begin jaren negentig op eigen terrein. In 1999 stelden de ambtenaren van de milieudienst dat het te gevaarlijkk was, in de werkruimte mag uitsluitend nog 500 kilo van het minder gevaarlijke siervuurwerk worden verwerkt. Opnieuw een vraag die in de nu lopende onderzoeken zal moeten worden beantwoord: hield het kleine, maar succesvolle bedrijf zich aan dit voorschrift?

Overigens is eveneens van belang aan wie de vergunning is verstrekt. De eerste vergunningen staan op naam van de vorige eigenaar Harm Smallenbroek die tot voorkort ook nog werkte onder de naam Fireworks. De nieuwe eigenaren aan de Tollensstraat hebben vorig jaar zelfs een rechtszaak aangespannen om Smallenbroek te dwingen een andere naam te kiezen. Onlangs liet de vorige eigenaar inderdaad een nieuw pyrotechnisch adviesbureau inschrijven. De vraag is echter of de opslagvergunning, die volgens ingewijden bedoeld is voor `de inrichting' aan hem is verleend of aan de nieuwe eigenaren. Smallenbroek is namelijk de eigenaar van het terrein en verhuurt het aan Fire Works.

    • Harm van den Berg