Adviseur vuurwerk geschorst

. De chef van het bureau Adviseur Milieuvergunningen van Defensie is sinds eind vorig jaar geschorst. Hij zou met een medewerker bouwtekeningen voor de opslag van siervuurwerk aan handelaars hebben verkocht.

Winkeliers die daar geen gebruik van wilden maken, zouden langer dan anderen op een advies hebben moeten wachten. Tegen majoor C. loopt een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het OM in Arnhem. Daar worden alle militaire strafzaken behandeld.

Het bureau Adviseur Milieuvergunningen adviseert gemeenten bij de verlening van vergunningen voor opslag en verwerking van vuurwerk. Uit de toelichting gisteren van het hoofd van de afdeling milieu van de gemeente Enschede, ir. J.J.W. Strebus, bleek dat de gemeente zich bij het verlenen van de vergunning aan het ontplofte bedrijf S.E. Fireworks voornamelijk heeft laten leiden door een positief advies van het landmachtbureau. Volgens loco-burgemeester E. Helder is het gemeentelijk apparaat onvoldoende toegerust om de veiligheid van een dergelijke opslagplaats te toetsen.

Milieuadviseur J.van de Bos in Den Haag, ex-medewerker van het bureau Adviseur Milieuvergunningen, stelt verbaasd vast dat de nieuwste vergunning aan S.E. Fireworks geen opmerkingen bevat over brandwerendheid. ,,Ook al is het een veranderingsvergunning, hier had precies in moeten staan welke eisen aan de zeecontainers worden gesteld'', aldus Van de Bos. Hetzelfde geldt volgens hem voor afsluiting van de containers: ,,Dat mag om veiligheidsredenen hooguit een slot met een ketting zijn omdat anders bij een binnenbrandje de druk veel te hoog op kan lopen.''

Duitse vuurwerkdeskundigen hebben ernstige kritiek geuit op het Enschedese bedrijf. Een specialist die het bedrijf eind vorig jaar bezocht, spreekt over onmogelijke toestanden. ,,Onvoorstelbaar, hoe het spul op het terrein in containers was opgeslagen'', zei vuurwerkspecialist M. Volk eergisteren op de Duitse televisie. Hij was lange tijd de expert voor explosieven bij de Berlijnse recherche. Volk zag met een onbehaaglijk gevoel dat vuurwerk in normale containers werd bewaard. Bij een deel van de containers stonden de deuren open. Hij verbaasde zich er ook over dat het bedrijf niet over bunkers of andere veilige opslagruimtes beschikte.

De hoeveelheid vuurwerk op de opslagplaats van S.E. Fireworks is in twintig jaar tijd ruim acht keer zo groot geworden, er mocht steeds zwaarder vuurwerk worden bewaard en tegelijkertijd werd de opslag zelf telkens iets minder geschikt voor het veilig bewaren van vuurwerk, zo blijkt uit het overzicht van de vergunningen die de gemeente Enschede gisteren heeft vrijgegeven.

In 1979 stond er een bunkercomplex, toen kwam er een rijtje van zeven betonnen garageboxen bij, en in '99 kreeg het bedrijf vergunning voor veertien zeecontainers op de steeds krapper wordende binnenplaats. Volgens de oprichtingsvergunning van 1977 mocht het bedrijf 16.500 kilo aan `klein vuurwerk' opslaan - bedoeld voor particulier gebruik - en 1.950 kilo `groot vuurwerk', voor professionele shows. Bij de eerste uitbreiding, in 1979, gaat het louter om meer `klein vuurwerk': in totaal 84.000 kilo. Bij de herziening van de vergunning in 1997 verlegt het bedrijf het accent naar het professionele, zwaardere vuurwerk. Er komen drie zeecontainers bij voor het lichtere vuurwerk, er komt veel meer zwaar vuurwerk in de bunkers te liggen. In '99 mag S.E. Fireworks op het terrein waar ze in 1977 begonnen met ruim 18.000 kilo, 158.250 kilo opslaan.