Ziekenhuizen opereren minder dan toegestaan

Ziekenhuizen voerden vorig jaar bijna 30 procent minder extra heup- en knieoperaties uit dan was afgesproken. Daardoor hielden ze zo'n tien miljoen gulden over in het `wachtlijstfonds'. Ook dit jaar gebruiken ze mogelijk niet al het extra geld dat beschikbaar is voor de aanpak van de wachtlijsten. Ze hebben voor 58 miljoen gulden plannen voor extra operaties ingediend, terwijl dat voor 69 miljoen gulden had gekund.

Dit blijkt uit cijfers die het landelijke tarievenbureau CTG gisteren heeft gepubliceerd. Het Platform Aanpak Wachtlijsten doet onderzoek naar de oorzaken van het achterblijven van het aantal operaties. Vermoed wordt dat dit komt door een tekort aan voldoende geschoold personeel.

De ziekenhuizen hebben ook veel minder `gewone' operaties gedaan dan was afgesproken. De organisaties van ziekenhuizen en medisch specialisten willen dat het kabinet hun jaarlijks minimaal 170 miljoen gulden meer geeft. In een vandaag gepubliceerde nota schrijven ze dat dit nodig is om aan de vraag naar meer hulp te kunnen voldoen. Daarnaast wensen ze 120 miljoen gulden als compensatie voor `onverwachte kosten'. Ze waarschuwen bovendien dat de nieuwe informatie- en communicatietechnologie nog eens `honderden miljoenen guldens' extra zal vergen.

Voor de 50 miljoen gulden die de (niet-academische) ziekenhuizen in 1999 uit het fonds voor het wegwerken van de wachtlijsten kregen hebben ze 17.137 extra cataractoperaties, 2.430 extra heupoperaties en 1.283 extra knieoperaties verricht. Dat zijn 29 procent minder heup- en 27 procent minder knieoperaties dan was afgesproken. Ook trokken de ziekenhuizen voor het geld 18 orthopeden en 20 oogartsen aan.

Voor een snelle aanpak van de wachtlijsten willen ziekenhuizen en specialisten dat de verzekeraars de extra operaties gaan `aanbesteden'. Alleen ziekenhuizen die hun normale productie volledig hebben gerealiseerd zouden daar aan mee mogen doen. Ook privé-klinieken en buitenlandse ziekenhuizen moeten op de extra operaties kunnen inschrijven.

De ziekenhuizen willen overigens wel dat ze voor die operaties bij verzekeraars een hogere prijs in rekening mogen brengen dan de geldende tarieven. Die voorwaarde maakt deel uit van de voorstellen voor een duurzame oplossing van de wachtlijsten, die de organisaties van ziekenhuizen en specialisten vandaag officieel presenteerden. Volgens de ziekenhuizen is de hogere vergoeding nodig omdat de extra operaties vooral in de avonduren en op zaterdag zouden moeten worden gedaan. De ziekenhuizen moeten verpleegkundigen en specialisten dan een overwerk-vergoeding betalen.