`Verzwijg op feestjes wat je doet'

De Centrale Examencommissie Vaststellen Opgaven (Cevo) bepaalt hoe de eindexamens eruit moeten zien. Zij geven het instituut voor toetsontwikkeling (Cito) de opdracht de examens te maken. Daarna worden de examens gedrukt. Alles bij elkaar een klus die twee jaar duurt. (tekst: Sheila Kamerman)

Jan Bouwsma, voorzitter Centrale Eindexamencommissie Vaststellen Opgaven (Cevo): ,,Natuurlijk is het belangrijk dat de eindexamens geheim blijven, anders zijn ze niet meer geldig. Er zijn veel mensen betrokken bij de eindexamens. Alleen bij de Cevo al enkele honderden. Iedereen tekent een geheimhoudingsplicht. We zeggen altijd: loop niet met je functie te koop, vertel het niet op feestjes. Je hebt altijd mensen die dan gaan proberen je iets te ontfutselen.

,,Er gaat wel eens wat mis, ja, maar gelukkig heel weinig. Twee jaar geleden is een envelop met havo-examens geschiedenis zoekgeraakt. Al die examens hebben we teruggehaald en in plaats daarvan hebben we de herkansingsexamens gebruikt. Dat was vervelend, want er zit enorm veel tijd en energie in. Voor ons is een examenperiode goed verlopen, als we niet in het nieuws komen.

,,De examens kunnen door de lange voorbereidingsperiode nooit actueel zijn. Soms is dat lastig. Eind jaren tachtig was de Sovjet-Unie onderdeel van het eindexamen aardrijkskunde. Het Cito had allemaal mooie vragen bedacht, toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel. Dan moet je als een speer het examen aanpassen.

,,De examens moeten ook zo neutraal mogelijk zijn: voor niemand aanstootgevend. Dat is lastig hoor, in onze multiculturele samenleving. Met onderwerpen als euthanasie en homoseksualiteit moeten we oppassen. De examens kunnen daardoor minder kleurrijk zijn dan we zouden willen.''

    • Sheila Kamerman