Vergelijk: Hannibal bij Cannae

Ging de generaal te ver? De Amerikaanse onderzoeksjournalist Seymour Hersh uit in het blad The New Yorker schokkende beschuldigingen tegen een van de hoogste Amerikaanse generaals tijdens de Golfoorlog van 1991 tegen Irak, generaal bd Barry McCaffrey.

Het is duidelijk dat Geneefse conventies verbieden om het vuur te openen op ontwapende Iraakse krijgsgevangenen of Irakezen in burger die zich overgeven. Maar het is nuttig de derde aantijging, over de bloedige confrontatie waarin McCaffreys troepen na de afkondiging van het staakt-het-vuren met de Iraakse Republikeinse Garde verwikkeld raakte, in de context van de tijd te zien.

McCaffrey voerde in feite uit wat zijn commandant, generaal Norman Schwarzkopf, graag had willen doen.

Een maand na de oorlog zei Schwarzkopf in een vraaggesprek met David Frost dat hij de toenmalige Amerikaanse president, George Bush, had geadviseerd ,,tot voortzetting van de mars'' Irak in om de Iraakse strijdkrachten volledig te vernietigen. Schwarzkopf riep daarbij de slag bij Cannae in 216 voor Christus in de herinnering, waar zijn grote held Hannibal een heel Romeins leger volledig in de pan hakte. Maar doordat president Bush zijn advies negeerde en op 27 februari een staakt-het-vuren afkondigde, konden, aldus Schwarzkopf, belangrijke elementen van het Iraakse leger en de Republikeinse Garde, een elite-korps, ontsnappen.

Deze eenheden speelden vervolgens een belangrijke rol bij het zeer bloedig neerslaan van de opstanden van shi'ieten en Koerden tegen het bewind van president Saddam Hussein. Dat was het moment waarop toen ook al verwoorde kritiek dat de Amerikanen zich tegen het einde van de grondoorlog aan prijsschieten tegen het arme, verslagen Iraakse leger hadden schuldig gemaakt, plaatsmaakte voor internationale verwijten: de Republikeinse Garde had moeten worden uitgeschakeld, ja de geallieerden hadden naar Bagdad moeten optrekken om Saddam zelf uit de macht te verwijderen. De Iraakse president ziet het allemaal tevreden aan: Schwarzkopf met pensioen, Bush weg, maar zelf zit hij de wereld nog steeds dwars.