Rodamco Retail op winst

De winst van Rodamco Retail, het Robeco-onderdeel dat belegt in winkels, is in het eind februari geëindigde boekjaar gestegen met 5,2 procent tot 62 miljoen gulden. Eind februari was de portefeuille bijna 1,2 miljard waard. De directie verwacht voor het lopende boekjaar een verdere stijging van de nettowinst met 3,8 procent.