Ontwerp-richtlijn

Op 5 mei berichtte deze krant over de behandeling van een ontwerp-richtijn `Internet-handel' in het Europese Parlement.

In het bericht staat dat door de snelle goedkeuring (door het EP) ,,het voorstel niet een tweede keer het Parlement hoefde te passeren''. Bedoeld wordt natuurlijk een derde keer. Het was namelijk al de tweede keer dat dit voorstel in het EP werd besproken. Het EP moest zich namelijk uitspreken over het Gemeenschappelijk Standpunt (GS) van de Raad van ministers en dat kan alleen in tweede lezing.

Overigens moet het standpunt van het EP in tweede lezing binnen een maximale termijn van vier maanden worden afgegeven. Zoniet wordt het Gemeenschappelijk Standpunt conform vastgesteld. Doordat het EP zich onthouden heeft van amendementen op het GS is zeer waarschijnlijk een verzoeningsprocedure tussen Parlement en Raad, en daarmede een derde lezing, voorkomen. Overigens heeft het EP wel een amendement aangenomen, zij het dat deze is opgenomen in de wetgevingsresolutie, hetgeen weinig gebruikelijk, maar gezien de `politieke druk' begrijpelijk is.

    • Rob Vierhout