NAVO en Kosovo

Het is van oudsher de taak van journalisten om kritiek te leveren en indringende vragen te stellen, maar op welke gronden de Amerikaanse columnist William Pfaff zijn beschuldiging in NRC Handelsblad van 12 mei baseert dat de NAVO zou liegen over Kosovo, is mij een compleet raadsel.

Om te beginnen heeft de heer Pfaff een artikel in Newsweek gelezen en de beweringen die daarin staan voor waar aangenomen. Kennelijk heeft hij zelf geen nader onderzoek verricht. Wanneer in Kosovo na de bombardementscampagne aanvankelijk slechts ,,14 vernietigde tanks, 18 pantservoertuigen en 20 stuks artillerie'' werden aangetroffen, dan blijkt daaruit nog geenszins dat de NAVO er niet veel meer heeft beschadigd of vernietigd. Tijdens de 78 dagen durende campagne waren er vele nachten en dagen met veel bewolking waarin het Joegoslavische leger beschadigde tanks en voertuigen kon weghalen.

Toen de NAVO in september tegenover de pers haar aanvankelijke schatting, 120 vernietigde tanks, in neerwaartse zin bijstelde tot 93 (opnieuw een daad van openheid, trouwens, waarvoor wij van Pfaff geen erkenning krijgen) maakte de toenmalige SACEUR, generaal Clark, duidelijk dat de NAVO alleen beweerde 93 tanks te hebben getroffen voorzover er duidelijk bevestigde waarnemingen bestonden, zoals de getuigenis van meerdere piloten, getuigen op de grond, foto's en cockpit-video's die secundaire explosies toonden van exploderende brandstof of ammunitie aan boord van de voertuigen.

De raming door de NAVO van de toegebrachte schade was geen giswerk maar het resultaat van een rigoureuze methode – wat niet wegneemt dat er altijd enige onzekerheid bestaat in ramingen van toegebrachte schade wanner er geen NAVO-strijdkrachten op de grond aanwezig waren om de resultaten van een luchtoperatie onmiddellijk te verifiëren.

Daar kan ik nog aan toevoegen dat de bewuste operaties werden uitgevoerd vanaf 15.000 voet hoogte, soms minder, en niet van de absurde hoogte van 60.000 voet waarover de heer Pfaff het heeft.

Kortom, het doen van een eerlijke poging de waarheid vast te stellen in een verwarrende situatie, waarbij men zich af en toe vergist, is iets geheel anders dan liegen, wat althans in mijn vocabulaire opzettelijke misleiding inhoudt.

En tot slot, welke eigenaardige redenering voert Pfaff tot de slotsom dat de NAVO omdat ze zou hebben gelogen over de geraamde toegebrachte schade, dus ook wel gelogen zal hebben over andere facetten van de toestand in Kosovo? Welke argumenten draagt de heer Pfaff aan voor zo'n vérgaande beschuldiging?

Het Bondgenootschap heeft, integendeel, tijdens de luchtcampagne inzake Kosovo een nieuwe maatstaf voor openheid aangelegd. Tijdens persvoorlichtingen van de NAVO werd over de uitgevoerde operaties vollediger en nauwkeuriger informatie verstrekt dan in enig voorgaand conflict.

    • Jamie Shea