Japan stimuleert werkgelegenheid

De Japanse regering heeft een pakket noodmaatregelen aangekondigd dat de werkgelegenheid moet stimuleren in een periode van gematigde opleving van de Japanse economie. Zware herstructureringen alsmede agressieve pogingen de winstgevendheid van bedrijven te herstellen hebben geleid tot toenemende onzekerheid over de economische toekomst van werknemers. Dat heeft een negatieve invloed gehad op de consumentenbestedingen.