Groningen kende locatie vuurwerk niet

De brandweer in de stad Groningen was vijfentwintig jaar lang niet op de hoogte van een opslagplaats van vuurwerk aan de Oude Roode Haansterweg op een industrieterrein aan de zuidwestkant van de stad.

Pas toen de gemeente Groningen en de brandweer gisteren een inventarisatie maakten van opslagplaatsen van vuurwerk in de stad kreeg brandweercommandant T. Faber tot zijn verrassing te horen dat er een tweede vuurwerkloods binnen de gemeentegrenzen van Groningen lag.

Aan de Oude Roodehaansterweg staan dertien bunkers, waar maximaal 240 ton vuurwerk mag worden opgeslagen. Het gaat hier om 20.000 kilo klein consumentenvuurwerk of 2.500 kilo groot vuurwerk.

Volgens brandweercommandant Faber was sprake van ,,miscommunicatie'' tussen de brandweer en de gemeentelijke milieudienst, die vergunningverstrekker is. ,,De inventarisatie heeft zijn nut bewezen. We hebben hier gigantisch van geleerd. Dit gebeurt ons niet weer.''

Het betreffende bedrijf, de handelsonderneming J. Mikx BV, heeft sinds 1976 een vergunning van de milieudienst voor opslag van vuurwerk. Doordat de brandweer geen weet had van de opslag kon ze zich niet prepareren en geen aanvalsplan opstellen.

Burgemeester J. Wallage van Groningen zegt in een reactie dat dit er zo snel mogelijk moet komen. Wallage reageerde geschrokken op het feit dat de brandweer van niets wist. In de Groninger Rouaanstraat op het industrieterrein Winschoterdiep staat ook een vuurwerkdepot, waar maximaal 57 ton verpakt consumentenvuurwerk ligt.

Deze locatie was wel als zodanig bij de brandweer bekend. Beide locaties heeft de brandweer gisteren bezocht en gecontroleerd.

Ook de gemeente Leeuwarden heeft de vergunningen extra gecontroleerd van de twee vuurwerkfabrieken binnen haar grenzen. Tevens vinden er extra inspecties plaats. De brandweer beschikt over een aanvalsplan.

Kunstvuurwerkfabriek J. N. Schuurmans heeft een depot voor klein consumentenvuurwerk ten noordwesten van de stad nabij het FEC. Het daarnaast gelegen JNS Pyrotechnic heeft een opslagcapaciteit van 1.500 ton groot vuurwerk, zoals in Enschede. De opslag ligt op geringe afstand tussen de woonwijken Westeinde en Vossenparkwijk in.

De twee wijkverenigingen in de directe omgeving van de opslag in Groningen worden vandaag voorgelicht door medewerkers van de gemeente en de directie van beide vuurwerkfabrieken over de situatie ter plekke en de geldende veiligheidsvoorschriften.

Woordvoerder D. Tamminga van de buurtvereniging Westeinde zegt in een reactie op de berichten dat een en ander ,,goed gecheckt'' moet worden. ,,Zo'n ramp in Enschede zet je wel aan het denken, maar we moeten ook niet direct paniekerig doen'', zegt Tamminga. ,,Als je helemaal veilig wilt zijn, moet je op een onbewoond eiland gaan zitten.''