`Extra loonsverhoging voor middengroep'

Vakbond de Unie gaat in komende CAO-onderhandelingen extra loonsverhogingen voor werknemers met een middeninkomen eisen, als het kabinet weigert de netto-inkomens van diezelfde middengroepen te verbeteren. Dat zei voorzitter J. Teuwen vandaag tijdens het jaarlijkse congres van de vakbond. Het nettoloon voor midden- en hogere inkomens is de laatste tien jaar nauwelijks verbeterd, zo heeft de Unie becijferd. De grootscheepse lastenverlichting onder paars is volgens Teuwen vooral terechtgekomen bij de mensen met de laagste inkomens. Middeninkomens tot bruto 80.000 gulden zouden nauwelijks hebben geprofiteerd van de lastenverlichting.