Digitale techniek zet auteursrechten verder onder druk

Buma/Stemra, de Nederlandse muziekrechtenorganisatie, vreest voor toenemende schending van het auteursrecht. Piraterij op internet, het illegaal kopiëren van cd's en politieke onverschilligheid maken de exploitatie van auteursrechten steeds moeilijker, zo meldt de organisatie in haar vandaag verschenen jaarverslag.

,,De wereld van auteursrecht verkeert in zwaar weer'', constateert directievoorzitter Cees Vervoord in het verslag. Zijn organisatie, waarbij bijna 13.000 componisten, tekstdichters en muziekuitgevers zijn aangesloten, voorziet dat vooral de opkomst van zogeheten MP3-technologie op internet haar leden in toenemende mate zal duperen. Hiermee kan muziek snel en met behoud van kwaliteit worden gekopieerd en afgespeeld. Muziekuitgevers lopen de laatste tijd te hoop tegen exploitanten van MP3-sites, omdat talloze internetgebruikers via die weg illegale kopieën uitwisselen. Artiesten en hun uitgevers derven daardoor veel inkomsten.

De muziekcriminaliteit heeft volgens Buma/Stemra vorig jaar grote vormen aangenomen. Met name de opmars van cd-recorders en cd-branders zorgt voor een toenemend aantal illegale kopieën van muziekwerken. Het aantal illegale `dragers' steeg vorig jaar mondiaal met naar schatting 3 procent tot twee miljard. De verkoop van dit soort cd's steeg met 20 procent tot meer dan 400 miljoen stuks. Het bedrag dat ermee gemoeid is bedraagt naar schatting 4,5 miljard dollar. De verkoop van blanco data-cd's steeg in Nederland afgelopen jaar met 25 miljoen stuks tot 40 miljoen. Deze markt zal naar verwachting in 2000 nog eens met 50 procent groeien.

De vereniging Buma (exploitatie uitvoeringsrechten) en de stichting Stemra (exploitatie mechanische productierechten) roepen de politiek op om de auteursrechten op internet nationaal en internationaal in te bedden in een ,,juridisch, politiek, financieel en maatschappelijk kader''.

De organisatie die vorig jaar voor ruim 332 miljoen gulden aan rechten incasseerde, neemt zelf ook initiatieven in deze richting. In maart 1999 werd, in samenwerking met Amerikaanse en Britse auteursrechtenorganisaties besloten tot oprichting van de International Music Joint Venture (IMJV). Dit in Nederland te vestigen centrum gaat internationaal de administratie voeren van muziekrechten en het gebruik ervan `in het digitale tijdperk'. Inmiddels zijn de eerste werknemers in dienst getreden.