Bevrijdingskinderen

Aansluitend bij het interessante artikel over de bevrijdingskinderen die hun vader zoeken (NRC Handelsblad, 5 mei), wijs ik erop dat hierover onlangs een boek is verschenen. In Bevrijders als vaders vertellen twintig Nederlandse kinderen van Canadese bevrijders het aangrijpende verhaal van hun zoektocht.

Dit geeft een scherp beeld van de emoties en overwegingen die daarbij een rol spelen, wat ook van belang is voor andere mensen die een van hun natuurlijke ouders niet kennen. Het boek is verkrijgbaar bij auteur Kate Simms: 020-689.4083; ksimms@xs4all.nl.

    • W. Jaap Engelsman