Bereikbaarheid

In NRC Handelsblad van 11 mei wordt de bereikbaarheid beschreven van het Science Park in de Amsterdamse Watergraafsmeer. Directeur P. Struijk van het Science Center neemt het het Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam kwalijk niet voor een goede busverbinding te zorgen. Een vervoerbedrijf dat geen reizigers wil vervoeren? Dat klinkt onwaarschijnlijk. De gemeenteraad van Amsterdam beslist over lijnen en frequenties. Ze geeft het Gemeentevervoerbedrijf opdracht deze dienst tegen een bepaalde vergoeding uit te voeren. Het GVB is dus de opdrachtnemer.

Daarbij kan de stad Amsterdam erop rekenen dat we onze expertise inzetten voor de goede besteding van gemeenschapsgeld. Zo ligt er het voorstel om twee verlieslijdende tramlijnen op te heffen en mankracht en materieel in te zetten op drukkere lijnen.

In alle gevallen beslist de opdrachtgever, na bewoners en organisaties gehoord te hebben. In het geval van het wetenschapspark zou het een Amsterdamse prioriteit kunnen zijn de high tech-dienstverlening te steunen, ook al zijn er – op dit moment – weinig reizigers. Dat kan in het contract, met afspraken over de vergoeding, worden vastgelegd.

De zogenoemde contractrelatie bestaat nog maar kort en is niet bij iedereen bekend. Want bij ons is er geen onwil, sterker nog: een bedrijf dat technologische innovatie hoog in het vaandel heeft, komt graag in het wetenschapspark. Eventueel kan de GVB-dochter Tours and Travel Services het Science Center altijd aan een passende shuttlebus helpen als het reguliere openbaar vervoer niet beschikbaar is.

    • Algemeen Directeur Gvb
    • André Testa