Belegger moet wachten op informatie

Teleurgestelde aandeelhouders van World Online die meer informatie willen over de feitelijke gang van zaken bij de beursgang in maart, moeten maar naar de aandeelhoudersvergadering in juni komen.

Een kort geding om informatie van het bedrijf en de begeleidende bank ABN Amro af te dwingen, zoals gisteren diende in Amsterdam, is juridisch gezien niet het juiste middel.

Dat betoogde advocaat P. van Schilfgaarde tijdens de zaak, aangespannen door een dertigtal boze aandeelhouders van het internetbedrijf. Namens de beleggers kwam advocaat B. van der Goen gisteren met de primeur om via een kort geding World Online, oprichtster Nina Brink en ABN Amro te dwingen 39 uiteenlopende vragen te beantwoorden. De gedaagden hadden er geen goed woord voor over. Door te antwoorden op de vragen zouden zij diverse advocaten immers helpen bij het optuigen van de komende schadeclaims.

Rechtbankpresident R. Gisolf meldde Van der Goen dat hij niet wilde worden misbruikt door de PR-machines van teleurgestelde beleggers. Ook liet hij doorschemeren de rechtsgrond voor een kort geding te missen. Het juridische steekspel van gisteren wordt zonder twijfel gevolgd door een bodemprocedure waarin beleggers vergoeding eisen voor de geleden schade. ,,Maar als we nu informatie bieden, dan is dat per definitie koersgevoelig. We zijn nu alle vragen, ook die van Van der Goen, aan het inventariseren. Het bestuur van WOL zal ze tijdens de aandeelhoudersvergadering zo goed mogelijk beantwoorden'', aldus Van Schilfgaarde.

Van der Goen kwam gisteren met een litanie aan klachten. Zo hekelde hij de inmiddels beruchte transactie van Nina Brink in december, waarin zij voor 6,04 dollar plus een winstdeling aandelen verkocht aan beleggingsmaatschappij Baystar. Het prospectus besteedde daar weinig aandacht aan. Ook veroordeelde Van de Groen het weglaten uit het prospectus van de faillissementen die Brink in haar leven meemaakte – ,,waarbij één zaak zelfs nog lopende is''. De werving van abonnees door aandelen WOL in het vooruitzicht te stellen vergeleek hij met ,,het piramidespel dat enige jaren terug een land als Albanië aan de rand van het bankroet bracht''.

De president was kritisch over de vragen van Van der Goen. `Wat is de reden dat' is geen feitelijke vraag, stelde Gisolf zonder omwegen, en ze valt sowieso niet te beantwoorden. Ook liet hij de advocaat het aantal vragen terugbrengen tot acht kernvragen. Mogelijk zouden de advocaten van ABN Amro, WOL en Brink bereid zijn die te beantwoorden. Dezen lieten echter weten op geen enkele vraag te willen ingaan. Met name de advocaat van ABN Amro weigerde in te gaan op de klachten en vragen van Van der Goen.

Of de komende aandeelhoudersvergadering van World Online daadwerkelijk veel zal oplossen blijft de vraag. Van Schilfgaarde maakte duidelijk dat het belang van het bedrijf in eventueel nog volgende schadeclaims zal prevaleren. Mededelingen die makers van ,,snode plannen helpen'' zullen niet worden gedaan. Volgens de jurist zouden de klagende beleggers ook eens moeten nadenken over de ,,blijvende schade'' die hun procedures aanrichten. ,,Op zijn hoogst krijgen ze na jaren procederen een sigaar uit eigen doos. Dit is de beste manier om de schade groot te houden'', aldus Schilfgaarde.

Uitspraak volgt op 22 mei.

DOSSIER WORLD ONLINEwww.nrc.nl