Baggeroorlog

De grafiek bij het bericht Einde baggeroorlog Boskalis-HBG (in de krant van maandag 15 mei, pagina 15) vermeldt niet de koers maar de beurswaarde van beide concerns. De linkerschaal moet bovendien een factor tien groter zijn.