Artsen

Naar aanleiding van het artikel `Universiteit op zoek naar artsen' (NRC Handelsblad, 5 mei) zou ik het volgende willen opmerken.

De decentrale selectie zoals die door de Universiteit Leiden wordt gehanteerd, is op een aantal punten vergelijkbaar met de selectieprocedure van Britse universiteiten. Essays en interviews worden daar ook als een belangrijk aspect van de selectie gezien. Welke procedure ook gevolgd wordt, er zullen kandidaten afgewezen worden die tot geschikte of zelfs goede, artsen opgeleid hadden kunnen worden.

Wat mij echter verbaasd heeft, is dat de Universiteit van Leiden studenten af kan wijzen, die wel al geaccepteerd waren voor de studie geneeskunde aan de Universiteit van Cambridge, in Engeland.

    • Dr. P. Hoeben
    • International School Rijnlands Lyceum