Aantal vermisten is een `gemiddelde'

Het aantal van 200 vermisten dat na de ramp in Enschede zoek is, is niet daadwerkelijk 200 maar slechts een gemiddelde van allerlei fluctuaties. ,,Er melden zich mensen, maar aan de andere kant komen er net zo veel vermisten bij. Het getal fluctueert aan beide kanten'', aldus de Enschedese gemeentewoordvoerder B. Kuik.

Nog steeds melden zich mensen, omdat ze nog niets gehoord hebben van familieleden of buren. Ook die namen komen op de lijst, ook al zijn die mensen niet per se spoorloos. Kuik: ,,Vaak blijkt dat men elkaar in de hectiek nog niet heeft kunnen vinden'', aldus woordvoerder Kuik.

J. Ommels, eveneens woordvoerder van de gemeente Enschede, zegt bovendien dat er doublures op de lijst staan. ,,De lijst beweegt nog te veel, er staan vrijwel zeker vergissingen op.'

Door deze onzekerheden wordt de lijst van namen van vermisten voorlopig niet gepubliceerd. Volgens woordvoerder B. Kuik is het ook ,,niet gepast'' om de lijst te publiceren, omdat dat voor familieleden ,,schokkend'' kan zijn. Ook de lijst met doden houdt de gemeente ,,voorlopig'' geheim.

Ten tijde van de Bijlmerramp in oktober 1992 werd de lijst van vermisten na vijf dagen vrijgegeven. De gemeente Amsterdam concludeerde destijds op basis van gegevens uit het bevolkingsregister dat zeker 250 mensen vermist waren. Na openbaarmaking van de lijst meldden veel mensen zich alsnog. Het aantal vermisten in Amsterdam bleek aanvankelijk te hoog ingeschat.

Direct na de ramp in Enschede stelde het Rampen Identificatie Team (RIT) op basis van gegevens uit de bevolkingsadministratie een lijst op met de mensen die in het rampgebied wonen. Deze gegevens zijn naast de namen gelegd die als vermist zijn opgegeven bij de verschillende meldpunten en de politie. Ook in de opvangcentra werd rondgevraagd door het RIT.

,,Op basis van deze gegevens zijn we gaan wegstrepen'', zegt Ommels. ,,Het kost echter veel tijd voordat we alles onderzocht hebben, dat gaat nog steeds door.''

Een team van achttien man gaat vandaag de lijst met vermisten weer na. Volgens Kuik is het nog steeds ,,volstrekt onmogelijk'' een schatting van het aantal doden op basis van de lijst te maken. ,,We verwachten doublures tussen de namen. Een naam kan verkeerd gespeld worden en daarom vaker op de lijst terecht komen.''

Doublures zijn moeilijk te voorkomen, zegt Ommels. ,,Het is geen kwestie van het alleen maar naast elkaar leggen van bestanden. Meldingen zijn soms onvolledig en het kost veel tijd om dat te controleren.''