Tweede Kamer wenst een onafhankelijk onderzoek

De Tweede Kamer wenst een onafhankelijk onderzoek naar de toedracht van de ramp in Enschede. Voorts stellen woordvoerders van PvdA en CDA dat de overheid zo nodig moet bijspringen om de schade te vergoeden. ,,De slachtoffers moeten niet nog erger worden getroffen dan ze al zijn'', aldus het Tweede Kamerlid A. Mosterd (CDA). ,,Ze moeten niet het gevoel krijgen in de kou te staan. De burgers moeten het vertrouwen behouden in de overheid.''

M. Wagenaar (PvdA) stelde dat bij zo'n onafhankelijk onderzoek centraal zou moeten staan hoe een ramp van deze omvang in een woonwijk heeft kunnen gebeuren. ,,Dit is een on-Hollandse ramp'', aldus Wagenaar. ,,Je verwacht niet dat zoiets twee straten achter je gebeurt. Als je een dakkapelletje wilt aanbrengen, krijg je al te maken met allerlei pietluttige voorschriften van de overheid. Dan mag je ook een zelfde pietluttigheid van de overheid verwachten bij zo'n bedrijf in Enschede. Dit moet tot op de bodem worden uitgezocht.''

VVD-woordvoerder Te Veldhuis zei het nog te vroeg te achten om in te gaan op de oorzaken van de ramp of de hulpverlening. ,,Het gaat nu allereerst om de pijn van de inwoners van Enschede en de hulpverleners. Er moet zeker het nodige worden geëvalueerd, maar dat is iets van later zorg.'' Op voorstel van de VVD komt morgen de Kamercommissie van Binnenlandse Zaken voor spoedoverleg bijeen om te bezien wat de Kamer op dit moment te doen staat in verband met de ramp in Enschede.

Wagenaar pleitte er vanmorgen voor snel met een plan van aanpak te komen voor de opvang van de slachtoffers en de nabestaanden. Een informatiecentrum, dat inmiddels is opgezet in Enschede, zou op zijn minst enkele maanden en wellicht zelfs enige jaren moeten blijven bestaan.

Het PvdA-Kamerlid noemde het een onprettige parallel dat de ramp in Enschede, net als indertijd de ramp het met het El Al-toestel in de Bijlmermeer, in een wijk plaatshad met sociaal nogal kwetsbare inwoners. Niet voor niets stond een deel van de bij de explosie verwoeste huizen al op de nominatie voor de sloop. Ze wees er voorts op dat er in de wijk veel mensen van Turkse komaf wonen. Daarmee zou bij de hulpverlening rekening moeten worden gehouden.

Zowel Te Veldhuis als Mosterd voegden er nadrukkelijk aan toe dat de Tweede Kamer er op dit ogenblik voor moet waken de hulpverleners in Enschede niet voor de voeten te lopen.