Theater

Gevestigde groepen als De Appel, Maatschappij Discordia en Orkater moeten verdwijnen.Ze maken plaats voor jonge groepen als `t Barre Land, Dood Paard, en enkele nieuwe initiatieven.

Uit de `Advies Cultuurnota' van de Raad voor Cultuur blijkt dat vooral op theatergebied de geldstromen drastisch worden verlegd. Onder de 82 theatergroepen die de komende vier jaar structurele subsidie van het Rijk krijgen, zijn maar liefs 32 nieuwkomers, waaronder negen jeugdtheatergroepen.

Voor hen moeten verschillende groepen hun subsidie inleveren. Naast bovengenoemden gezelschappen hebben ook Carrousel, De Gebroeders Flint en FACT, de werkplaats voor jonge regisseurs een negatief advies gekregen. Grote gezelschappen als Toneelgroep Amsterdam, Het Nationale Toneel en Theater van Het Oosten moeten ieder enkele tonnen inleveren. De twee grote fusies in de toneelwereld, De Trust/Art & Pro en Het Zuidelijk Toneel/ Hollandia, worden ondersteund. Het nieuwe Productiehuis United Ropes, dat in het Amsterdamse pand Felix Meritis wil gaan zitten, krijgt geen subsidie.

Onder de nieuwkomers zitten veel jonge groepen die zich de afgelopen jaren reeds bewezen hebben: `t Barre Land, Dood Paard, Kas & De Wolf, en De Wetten van Kepler. Maar ook onbekende nieuwe groepen: RAST is een fusie van Turkse theatergroepen; Multi Arts Producties is een werkplaats voor allochtonen; het Volksbuurtmuseum is een multicultureel productiehuis in de Haagse Schilderswijk. De hippe jongeren van Het Witte Vuur zeggen vooral multimediatheater op dansfeesten te willen maken.

Tegen de gewoonte in krijgen de nieuwkomers meteen structurele subsidie, variërend van een half miljoen tot een miljoen omdat de raad vindt dat deze niet dient als bekroning van een gevestigde naam, maar juist als aanmoediging van experimenten.

Het jeugdtheater krijgt meer geld. Bijna alle groepen krijgen een verhoging van enkele tienduizenden guldens. Onder de negen nieuwe subsidiënten zitten Het Syndicaat, Het Filiaal, Het Waterhuis, en de nieuwe groep van Inez Derksen, Het Laagland. Teneeter uit Nijmegen krijgt geen subsidie meer.

Uit de toekenning van geld aan de vele nieuwe groepen blijkt dat de raad werkt maakt van staatssecretaris Van der Ploegs oproep om jeugd, multi-mediatheater, en allochtonen te ondersteunen. Met de verschuiving in subsidiegelden legt de Raad verder de nadruk op meer, kleinere groepen, en op regionale gezelschappen.