STEFAN WOLPE

Wat er in Duitsland in de jaren twintig heeft geklonken in een combinatie van jazz, avant-garde, musical, surrealisme, kritiek en provocatie is te beluisteren op een cd gewijd aan Stefan Wolpe (1902-1972). Drie stukken staan er op: Zeus und Elida opus 5a, een muzikale miniatuur-groteske voor solisten, sprekers, koor en orkest, Schöne Geschichten opus 5b, een kameropera, en nog een trilogie, geschreven voor het kortstondig opererende Berlijnse cabaret `Anti'.

Zeus und Elida is niet los te zien van Milhauds minutenopera's en er zijn ook invloeden van Skrjabin, Schönberg, Hauer en Satie, waar mystici en dadaïsten de voorkeur genoten. Toch zijn al die invloeden zeer persoonlijk verwerkt en het is jammer dat Wolpe zijn gebruiksmuziek uit de vroege jaren `20 grotendeels heeft vernietigd.

De strikt idiomatisch uitgevoerde première van Zeus und Elida vond plaats op 28 juli 1997 als onderdeel van het Holland Festival, uitgevoerd door de Ebony Band, Cappella Amsterdam en zeven solisten onder leiding van Werner Herbers, Hij is een kenner van de Entartete Musik die het Derde Rijk trachtte uit te wissen, maar in de gelijknamige serie van Decca weer tot leven komt.

Stefan Wolpe: Zeus und Elida en andere werken. Ebony Band, Cappella Amsterdam en solisten o.l.v. Werner Herbers. Decca 460001-2.

    • Ernst Vermeulen