STE waarschuwt tegen beleggingsvormen

De Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) waarschuwt tegen beleggen via speciale constructies als een maatschap, een commanditaire vennootschap (CV) of een vennootschap onder firma (VoF). Daarbij lopen deelnemers een veel groter financieel risico dan in eerste instantie lijkt. Alle tot nu toe door de STE beoordeelde constructies voldeden niet aan de Wet Toezicht Effectenverkeer.