`Samen uit, samen thuis'

Baggeraar Boskalis en bouw- en baggerconcern HBG gaan fuseren. Beider topmannen, die in maart nog tegenover elkaar stonden in de rechtszaal, worden nu co-voorzitter. Een vraaggesprek.

Maandag fusiedag. Vorige week de verrassing met Stork en Internatio-Müller, twee Midkap-fondsen. Vandaag het einde van de baggeroorlog tussen Boskalis en HBG, twee small caps met de ambitie `Midkapper' te worden.

Bestuursvoorzitter Rob van Gelder (54 jaar) van Boskalis en zijn collega Jan Veraart van HBG (60) gaan het nieuwe bedrijf leiden. Een toelichting op de fusie.

Uw eerdere gesprekken liepen steeds stuk op de structuur van het nieuwe bedrijf. Moesten het nu twee divisies worden, bouw en bagger, of een dozijn divisies, waarvan één bagger. Wat is de uitkomst?

Veraart: ,,In plaats van dat we elkaar aan het opvoeden waren over hoe het in de toekomst zou moeten, hebben we besloten om eerst maar eens verder te gaan met alles wat nu al goed draait.''

Van Gelder: ,,Wij maken de hardware van onze samenleving. In het nieuwe bedrijf kan je een viertal verschillende businesses onderscheiden. Ten eerste engineering en consultancy [ingenieurs- en advieswerk, red]. Ten tweede construction, zoals huizen en kantoren. Ten derde civiele bouw; infrastructuur als wegen en tunnels. En ten vierde de baggerdivisie. Wat binnen die businesses een zelfstandige werkmaatschappij blijft, daar komen we later wel uit.''

Heeft u, meneer Veraart, nu de garantie gekregen dat het bouwbedrijf niet wordt doorverkocht?

Veraart: ,,Ja. We gaan de baggerbedrijven samenvoegen en de rest gaat gewoon door met geld verdienen.''

Van Gelder: ,,Het samengaan van bagger en bouw heeft een belangrijk aantal voordelen. We krijgen een grotere massa op de beurs, ons profiel op de arbeidsmarkt wordt beter en door de extra financiële slagkracht kunnen we sneller groeien. Dat heeft ook voordelen voor de bouwdivisies.''

Beleggers zijn nog niet enthousiast. Hoe leest u de eerste koersreacties? HBG eventjes 10 procent omlaag, terwijl Boskalis met 8 procent daalt.

Veraart: ,,Het is nog veel te vroeg om daar een beeld van te hebben. HBG en Boskalis zijn op de beurs ongeveer evenveel waard en we verwachten dat de waarde van beide ondernemingen nog verder naar elkaar toe zal groeien. Vandaar een fusie op basis van gelijkwaardigheid.''

Van Gelder: ,,Het wordt een onderneming met zeer gezonde vermogensverhoudingen. We verwachten besparingen op de investeringen – daarbij gaat het met name om baggerschepen – van 300 miljoen gulden en synergievoordelen van 30 miljoen per jaar vanaf 2002. De winst per aandeel zal de komende jaren met 20 procent per jaar stijgen, ofwel zo'n 70 tot 80 procent over een periode van drie jaar. Dat is op basis van de huidige portfeuille. Daar kan nog wat bijkomen door acquisities en verdere optimalisatie van de vermogensstructuur.''

Meneer Veraart, uw bestuurscollega D. Sinninghe Damsté moet door de fusie een paar maanden eerder met pensioen. Volgens het jaarverslag is hij 60 jaar, net als u. Wanneer gaat u met pensioen?

,,Hij moet niet, hij wil graag. We hadden het ook al afgesproken omdat wij beiden anders op hetzelfde moment zouden vertrekken. De benoeming van zijn opvolger [Troost, afkomstig van Shell, red.] als financiële bestuurder is afgelopen vrijdag bevestigd door de aandeelhoudersvergadering.

,,Zelf blijf ik tot uiterlijk de aandeelhoudersvergadring van 2002. De raad van commissarissen heeft me gevraagd om tot maximaal een jaar langer aan te blijven.''

Meneer Van Gelder, de beurskoers van HBG werd gedrukt door een schadeclaim van de Duitse overheid en door de verliezen in Duitsland van de afgelopen jaren. Nu is daar een claim van 40 miljoen van minister Netelenbos (Verkeer) voor de tweede Schipholtunnel bijgekomen. Wat gaat u daar aan doen nu u er medeverantwoordelijk voor wordt?

Van Gelder: ,,Het is samen uit, samen thuis. We hebben met onze accountants en onze adviseurs naar alle dossiers gekeken. Daar is onze waardering voor HBG uit voortgekomen. We hebben hebben er vertrouwen in dat er geen grond voor die claims is.''

    • Remmelt Otten