Rentebesluit Fed kan bijna niet verrassen

Hoe ver moet de Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, gaan om de Amerikaanse economie in toom te houden?

Of de Fed morgen de geldmarktrente verhoogt, is al lang de vraag niet meer voor analisten. Met hoeveel het federal fund rate, het belangrijkste tarief voor de geldmarkt, omhoog zal worden geduwd is ook al nauwelijks onzeker meer: uit de rentetermijnmarkt valt af te leiden dat beleggers rekening houden met een kans van 70 procent dat de rente met een half procentpunt wordt verhoogd tot 6,5 procent. Slechts een zeer matige stijging van de consumentenprijzen in april, welk cijfer morgen wordt gepubliceerd, zal de Fed er misschien nog toe kunnen brengen de rente met een kwart procentpunt op te schroeven. Aangezien de consensus-voorspelling al uitgaat van een geringe stijging, met 0,1 procentpunt maand-op-maand, moet de consumentenprijsinflatie in april wel zeer bescheiden zijn wil dat nog gebeuren.

Vandaar dat de discussie deze week niet meer zal gaan over het rentebesluit dat Fed-voorzitter Greenspan en zijn medebestuurders morgen nemen. Op de voorgrond treedt de vraag hoe ver de Fed na morgen nog zal moeten gaan met het verhogen van de rente om de voortrazende Amerikaanse economie in toom te houden. Een belangrijke factor daarbij is de formulering van het besluit van morgen. Een andere is de samenvatting van de notulen van de vorige Fed-vergadering, die later deze week wordt gepubliceerd. Waren er toen al bestuurders die verder hadden willen gaan, en hoe groot is de verdeeldheid binnen het bestuur? Donderdag worden de notulen gepubliceerd, en weten beleggers meer.

Hoeveel stappen de Fed na morgen nog nodig denkt te hebben zal vooral afhangen van de ontwikkeling van het tempo van de consumptieve bestedingen. Maar op de financiële markten wordt een rentestijging tot 7 procent of meer zeker niet uitgesloten. De reactie van de aandelenkoersen, de rentemarkt en vooral de euro-dollarkoers op het besluit van Greenspan zal deze week afhangen van de inschatting door beleggers van de kans dat zo'n rentepiek dit jaar werkelijk komt.