Poetin versterkt greep van Moskou op de regio's

Zes dagen na zijn inauguratie als president van Rusland heeft Vladimir Poetin de ernstig verslapte greep van Moskou op de regio's versterkt. Zaterdag schiep hij per decreet een nieuwe bestuurslaag die de Russische Federatie in zeven delen opsplitst.

De zeven gewesten, die samenvallen met 's lands militaire districten, krijgen elk een presidentiële `waakhond' die ervoor moet zorgen dat de bestaande 89 administratieve eenheden de federale wetten niet langer negeren. Hoewel de bevoegdheden van deze presidentiële zetbazen nog ongewis zijn, is hun missie zonneklaar: het inperken van de macht van de gouverneurs en andere regionale leiders. ,,Het offensief tegen de regio's is ingezet'', zo vatte de tv-zender NTV de maatregel samen.

De krant Segodnja voorspelt dat Rusland onder de KGB-veteraan Poetin strakker geleid zal worden dan onder de tsaren. Volgens de politicoloog Sergej Markov komen de regionale afdelingen van de belastingpolitie, de veiligheidsdienst FSB en de nationale bank Sberbank voortaan onder toezicht te staan van Poetins vazallen. De hamvraag is of de zeven ,,generaal-gouverneurs'' slechts een rol als rapporteur krijgen, of ook directe macht kunnen uitoefenen over de gekozen gouverneurs en presidenten van deelrepublieken. ,,Krijgen de ogen van de president ook tanden?'', schrijft de Moskovski Komsomolets vanmorgen.

Onder het bewind van Jeltsin, die in zijn laatste ambtstermijn bijna de helft van de tijd door ziekte niet op zijn werk verscheen, trokken de regionale leiders zich steeds minder aan van het Kremlin. ,,Sommigen van hen zijn veranderd in heuse sjeiks of khans'', zei communistenleider Gennadi Zjoeganov, die ,,het versterken van de verticale machtskolom'' net als de meeste Doema-leden toejuicht.

Verzet tegen de nieuwe bestuurslaag is te verwachten van de Federatieraad, de Russische senaat waarin de regionale leiders zitting hebben. Charismatische figuren als de invloedrijke gouverneur Aleksadr Lebed van de Siberische regio Krasnojarsk zullen hun post niet zonder slag of stoot laten uithollen. Maar vooralsnog houden zij hun kritiek voor zich. President Mintimer Sjamijev van de Wolga-republiek Tatarstan, die onder Jeltsin vergaande autonomie wist te veroveren, toonde zich zondag uiterst onderdanig. Hij prees het decreet als een belangrijk instrument voor de nieuwe Kremlinleider ,,bij de uitvoering van diens grondwettelijke plichten''.

Ook Vladimir Jakovlev, een oude rivaal van Poetin die gisteren met ruim zeventig procent van de stemmen werd herkozen als gouverneur van St. Petersburg, hield zich op de vlakte. De Izvestija sluit niet uit dat Poetin met een beroep op zijn nieuwe decreet binnen afzienbare tijd een gouverneur ten val zal brengen om hen in het gareel te krijgen. ,,Elke vervolgstap zal de regionale leiders zenuwachtig maken'', voorspelde een Doema-lid gisteravond op NTV.