Neerslag met asbest is beperkt

Zondagmiddag waarschuwde het Enschedese crisisteam dat in de rook van het brandende vuurwerkverwerkingsbedrijf en wellicht uit de beschadigde brouwerij van Grolsch asbest was vrijgekomen.

Zondagavond trok het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de waarschuwing in. De verontreiniging met asbest is beperkt tot het getroffen gebied dat voor het publiek is afgesloten.

Daarmee is niet iedereen gerustgesteld, want volgens een woordvoerder van Mediant, het fusieorgaan van een psychiatrisch ziekenhuis en twee RIAGGs, bellen er nu al mensen met vragen over de asbestverontreiniging naar het gemeentelijk crisisteam.

Over de gemeten concentraties asbest en andere gevaarlijke stoffen kon het ministerie van VROM (milieubeheer) vanmorgen geen mededelingen doen. Of ook andere schadelijke stoffen zijn neergekomen is evenmin duidelijk. Vuurwerk bevat, voor de kleureffecten, dikwijls zouten van zware metalen. Of de neerslag daarvan in de tuinen onder de rookpluim de traditionele verontreiniging door vuurwerk op Koninginnedag en van de oudejaarsnacht overtreft, is onbekend.

De fabricage en verwerking van asbest zijn in 1993 verboden. Asbest is vooral een gevaar voor slopers die soms nog zonder het te weten aan asbest worden blootgesteld. Bij opruimwerkzaamheden komen de inmiddels bekende mannen in witte pakken op straat om het materiaal te verwijderen en te verpakken. Bij sloopwerkzaamheden is het het beste om het afval ook nat te spuiten en zo stofwolken te vermijden.

De koningin en premier Kok hebben niets te vrezen na een wandelingetje door de getroffen wijk, vooral op een niet erg winderige dag zoals gisteren, als geen neergedwarreld stof opwaait.

Asbest is een natuurlijke minerale vezel waarvan de deeltjes zich in het longweefsel kunnen nestelen en ophopen.

In Nederland zijn vooral arbeiders op scheepswerven en bij de asbestverwerkende industrie Eternit het slachtoffer geworden.

Bij veel oud-werknemers komen de gevolgen (longkanker, longvlieskanker en asbestose) nu nog aan het licht.