Muziek

De Raad voor Cultuur stelt voor om twee orkesten op te heffen: het Noordhollands Philharmonisch Orkest in Haarlem en het Nederlands Kamerorkest, een onderdeel van het Nederlands Philharmonisch Orkest in Amsterdam, dat ook operabegeleidingen verzorgt.

Dat is nodig omdat er volgens de Raad een betere verdeling moet komen binnen de muzieksubsidies ten gunste van de ensembles, de jazz, de pop, de geïmproviseerde muziek en de niet-westerse muziek.De 10,7 miljoen gulden die vrijkomen gaan vooral naar kleinere groepen. Daarbij wordt wel geadviseerd de subsidies voor het Koninklijk Concertgebouworkest, het Orkest van het Oosten, het Residentie Orkest en het Rotterdams Philharmonisch Orkest te verhogen.

In de sector muziektheater adviseert de Raad subsidies toe te kennen aan een aantal nieuwe kleinschalige instellingen: aan `Hans Dagelet cs', die muziektheater wil maken, Opera Trionfo, Spanga, dat voorstellingen brengt in het Friese weiland, Vrije Val en Xynix. De subsidie voor Opera Zuid zou moeten worden verhoogd. De in problemen verkerende Hoofdstad Operette zou minder moeten krijgen. Bij de ensembles adviseert de Raad voor het eerst structurele subsidies toe te kennen aan barokorkest Concerto '91, De Ereprijs, het Doelenensemble, het Ives Ensemble, de Nieuwe Slagwerkgroep Amsterdam, de Orlando Academie en het Osiris Trio. Subsidieverhoging zou er moeten komen voor het Schönberg Ensemble, het Schönberg kwartet, het Mondriaan Kwartet, het Asko Ensemble, het Combattimento Consort Amsterdam, de Slagwerkgroep Den Haag en het Amsterdam Baroque Orchestra and Choir van Ton Koopman.

In de sector jazz adviseert de Raad tot toekenning van structurele subsidie voor research-activiteiten aan het Dutch Jazz Orchestra, dat vier jaar geleden nog negatief werd beoordeeld, waarna bleek dat de Raad dat had gedaan zonder het orkest te kennen. Nieuwe vaste subsidies moeten er komen voor De Oefening de Kunst, het Jazz Orchestra of the Concertgebouw, het Maiden Voyage Jazz Orchestra, Paradox, het Paul van Kemendae Quintet, SJU Jazzpodium, stichting Haast, het Jazz en Wereldmuziek Kollektief, The Jungle Warriors en TryTone.

In de popmuziek moet structureel geld beschikbaar komen voor De Kift, Nighttown en Noorderslag. In de niet-westerse muziek krijgen vijf instellingen een positieve beoordeling, net als bij de podia, werkplaatsen en productiehuizen.