Meteen psychische hulp

De ervaring die in de loop der jaren is opgedaan met psychische hulpverlening na rampen wordt in Enschede toegepast.

. De precieze opzet van de opvang van hulpverleners en bewoners van de getroffen Enschedese woonwijk is nog niet bekend, maar er zal zeker rekening worden gehouden met de ervaringen van psychosociale opvang na de Bijlmerramp, aldus P. Deursen, coördinator van het crisisbeleidsteam van het in Enschede gevestigde centrum voor geestelijke gezondheidszorg Mediant.

Mediant, bestaand uit twee gefuseerde RIAGGs en een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis, formeerde dit weekend drie teams die allereerst de brandweerlieden hebben begeleid die actief waren in het getroffen gebied.

Deursen: ,,Samen met het bedrijfsongevallenteam van de brandweer wordt een team geformeerd dat in de kazerne zal worden gestationeerd. Vanavond is er een informatiebijeenkomst voor brandweermensen, hun partners en kinderen. Vanmiddag begint een debriefing van het ambulancepersoneel en de mensen van het Bureau Slachtofferhulp die bewoners hebben opgevangen.''

De opvang gebeurt in de vorm van debriefing, waarbij de traumatische belevenissen over het algemeen worden doorgesproken en informatie wordt gegeven over de mogelijke psychische gevolgen. De Bijlmerramp heeft duidelijk gemaakt dat debriefing, of het nu binnen een etmaal na de gebeurtenissen plaatsvindt of pas een week later, geen effect heeft op het voorkomen van later ziekteverzuim door posttraumatische stress-stoornissen (PTSS). PTSS wordt gekenmerkt door verschijnselen van afstomping en afsluiting van de sociale omgeving, slaapproblemen, geïrriteerdheid en opdringerige herinneringen aan het gebeurde.

Bij de opvang van de getroffen bewoners werkt Mediant samen met de Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening die inmiddels twee hulpposten heeft ingericht. AMC-psychiater B. Gersons pleitte in het weekend al voor een opvangcentrum dat enige jaren open blijft. Mediant laat de oprichting daarvan over aan de gemeente omdat het de bedoeling is om psychosociale en materiële nood via één loket te behandelen.