Letteren

Van de 28 beoordeelde beleidsplannen op het gebied van de letteren waren er 10 die al meerjarig gesubsidieerd werden.

Poetry International zou een verhoging van de huidige subsidie tegemoet moeten zien, evenals het Frysk Letterkundig Museum en het Letterkundig Museum.

Van de nieuwe aanvragen zijn subsidiabel: het Lezersfeest in Rotterdam, Poëziefestival Landgraaf, het Haagse festival Winternachten, het Arnhems-Nijmegens festival Wintertuin en de Stichting Amsterdam Vluchtstad.

Niet voor subsidie in aanmerking komen het Louis Couperus Museum ('beperkte doelstelling'), Dichter aan huis (uitbreiding zal het niet navenant interessanter maken) en Theater Branoul (overstijgt lokaal belang niet).

Van het festival Lenteschrift, opvolger van het Groningse Winterschrift, zou de subsidie beëindigd moeten worden, net als van de Stichting Multiculturele Activiteiten Utrecht (`verstoorde relatie tussen activiteiten en financiën), het Algemeen Nederlands Verbond (te weinig profiel en cultureel belang), en de schrijversvakschool `t Colofon, (moet zich bedruipen uit cursusgelden).

In het advies kritiseert de Raad de uitvoering van de subsidieregeling voor ad hoc literaire manifestaties, die rechtstreeks onder de minister vallen. `De Raad acht het ongewenst dat het ministerie waar het de letteren betreft als een soort fonds optreedt.' Ook kritisch is de Raad over het leesbevorderingsbeleid, dat regie ontbeert en eigenlijk financieel in de invloedsfeer van de Stichting Lezen en/of Cultuur en School zou moeten vallen.

De Raad acht het ongewenst om het systeem van werkbeurzen voor literaire auteurs ingrijpend te veranderen, zoals het Fonds voor de Letteren heeft voorgesteld (de zgn. projectfinanciering). `De nadelen van de voorgestelde vereenvoudigingen zullen wel eens groter kunnen zijn dan de voordelen.'