`Geen cellen vrij maken'

De Tweede Kamer wil deze week tekst en uitleg van minister B. Korthals (Justitie) over het feit dat justitie geen mensen oppakt die veroordeeld zijn tot een korte gevangenisstraf om zo cellen vrij te maken voor voetbalvandalen tijdens het Europees Kampioenschap voetbal. ,,Dit legt de bijl aan de wortels van de rechtsstaat'', vindt het Tweede-Kamerlid Th. Rietkerk (CDA).

Tijdens een besloten bijeenkomst in Rotterdam voor vertegenwoordigers van politie- en veiligheidsdiensten uit de landen die deelnemen aan het Europees Kampioenschap maakte mr. H. Moraal, hoofdofficier van justitie in Groningen, de maatregel bekend. Het gaat om mensen die korte straffen opgelegd hebben gekregen.

Als het beleid te weinig lege cellen oplevert, wordt volgens de hoofdofficier ook overgegaan tot het vervroegd vrijlaten van gevangenen die al langer vastzitten.

,,Absurd'', oordeelt de CDA'er Rietkerk. ,,Wij hebben Korthals al een paar keer gevraagd of er genoeg cellen zijn en volgens de minister van Justitie is er genoeg capaciteit. Dergelijke noodgrepen zijn onacceptabel.''

Ook D66 vindt dat het EK niet tot gevolg kan hebben dat mensen die daartoe veroordeeld zijn, niet in de cel belanden. ,,Tussen de opvatting van hoofdofficier Moraal en minister Korthals gaapt een grote kloof. Woensdagavond spreken we de minister en dan moet hij tekst en uitleg geven'', zegt D66-woordvoerder Dittrich.

Justitie gaat er vanuit dat voor het EK ruim 400 gevangeniscellen nodig zijn. ,,Het verbaast me dat meneer Moraal zegt dat er nu toch nog extra noodmaatregelen genomen moeten worden om cellen vrij te maken, daar waar Korthals steeds heeft gezegd dat de capaciteit er is'', zegt het Kamerlid J. Niederer (VVD). ,,Dat moet de minister maar eens uitleggen.''

Volgens het Kamerlid F. Halsema (GroenLinks) heeft Korthals, daartoe uitgenodigd door de Kamer, steeds gezegd dat het Europees Kampioenschap nooit tot heenzendingen kan leiden of dat mensen niet opgepakt zullen worden. ,,Dat staat dus haaks op wat de hoofdofficier van justitie beweert'', constateert Halsema. ,,Deze week moet de minister daar opheldering over geven.''

Dossier Euro 2000: www.nrc.nl