Festivals en instellingen

Het Holland Festival krijgt van de Raad een zeer kritische beoordeling. De subsidie voor Felix Meritis wordt stopgezet.

Geadviseerd wordt om de subsidie voor het Holland Festival voort te zetten op het huidige niveau (2,4 miljoen) en niet te verhogen naar de gevraagde 4 miljoen. Na de editie van 2001 zou het festival zich moeten bezinnen op de toekomst en wellicht tweejaarlijks moeten worden georganiseerd. De Raad is zeer kritisch: ,,Het Holland Festival biedt te weinig bijzondere of verrassende voorstellingen of producties, terwijl het tonen daarvan toch de belangrijkste functie is van het Holland Festival.''

De subsidie-aanvraag van Las Palmas, het op te richten Internationaal Centrum voor Beeldcultuur, wordt gehonoreerd, maar zal moeten worden gefinancierd uit het Actieplan Cultuurbereik en de aangevraagde budgetverhoging. Het positieve oordeel is een `ja, mits', gekoppeld aan zes voorwaarden. De Amsterdamse plannen voor een Fotografiemuseum wekken bij de Raad ,,de indruk van een haastige, algemene constructie'' waarin een ,,eigentijdse visie en betrokkenheid'' ontbreken. Subsidiëring wordt afgeraden.

Een ander Amsterdams plan gaat wel door: het Beeldverzamelgebouw, centrum voor de verbeelding van de migratiegeschiedenis, wordt positief beoordeeld. Voorwaarde voor subsidiëring van het in Amsterdam Zuidoost te vestigen centrum is dat de gemeente Amsterdam een financiële bijdrage levert en huisvesting beschikbaar stelt.

Felix Meritis in Amsterdam is er niet in geslaagd om zich te ontwikkelen tot centrum voor Europese cultuur, wetenschap en politiek en dient niet langer gesubsidieerd te worden, vindt de Raad. ,,Felix Meritis vervult geen voortrekkersrol, toont onvoldoende visie en een goede verbinding met het culturele veld is niet tot stand gebracht.''