Eén miljoen woningen tot het jaar 2010

In de periode tot 2010 zullen er ongeveer één miljoen nieuwe woningen moeten worden gebouwd, waarvan 600.000 in de steden. In de steden zullen zo'n 225.000 woningen worden gesloopt, terwijl in de dorpen 80.000 oude woningen zullen verdwijnen.

Dit staat in de Nota Wonen, die staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting) vandaag presenteert.

Met de nieuwbouw en verbeteringen aan bestaande woningen is in totaal een bedrag gemoeid van zo'n 340 miljard gulden.

De extra woningen zijn nodig, omdat de huishoudens gemiddeld genomen nog steeds kleiner worden, terwijl de mensen steeds hogere eisen stellen aan hun huis.

Een van de centrale doelstellingen is de burgers meer zeggenschap te geven over hun woning en hun buurt. Daarom moet het huisvestingsbeleid flexibeler worden. ,,De burger wil een maatpak dat lekker zit en vele functies kan vervullen'', aldus Remkes.

Om de betrokkenheid van de burger bij zijn woning te vergroten, wil het kabinet het eigen woningbezit de komende jaren krachtig stimuleren. De bedoeling is het aandeel van het eigen woningbezit te verhogen van 50 procent nu tot 65 procent in 2010. Daartoe wil het kabinet ten minste 700.000 huurwoningen verkopen, waarvan een half miljoen corporatiewoningen.

Verder moeten de kwaliteit en de keuzevrijheid in de huursector omhoog. Huurders krijgen meer mogelijkheden om zelf afspraken te maken met verhuurders over de inrichting van hun woning, het onderhoud en tussenvormen van huur en koop. Huurders mogen zelf hun woning aanpassen, zolang dat niet aantoonbaar leidt tot een waardevermindering van het huis.

Ook op het punt van de huursubsidie wil het kabinet een aantal regelingen flexibeler maken. Zo komt er een experiment met zogeheten woonzorgvouchers, een soort tegoedbonnen met een genormeerd bedrag. De vouchers kunnen worden gebruikt voor betaling van de huur maar ze kunnen ook worden ingewisseld voor diensten op het terrein van zorg. Als de huurder dat wil, kan hij de bonnen zelfs gebruiken voor een bijdrage aan een fonds waarmee hij de woning op den duur kan kopen.

Het is de bedoeling van het kabinet de huurprijzen de komende jaren op dezelfde voet te laten stijgen als de inflatie. Als huurder en verhuurder het daarover echter samen eens kunnen worden, mogen ze de huur ook voor een periode tot tien jaar vastleggen.

Remkes constateert in zijn nota dat er anno 2000 geen sprake meer is van een ernstig woningtekort. Niettemin erkent de staatssecretaris dat veel steden draagvlak blijven verliezen. De beter gesitueerde stadsbewoners trekken nog steeds naar de dorpen, waar ze ruime huizen met een tuin kunnen krijgen. De kwetsbaren blijven achter. Daarom wil het kabinet juist in de steden veel extra koopwoningen van goede kwaliteit laten bouwen, in de hoop de uittocht uit de steden te keren. Remkes wijst er op dat het aandeel eigen woningbezit in een stad als Amsterdam niet meer dan 14 procent bedraagt.

Nota via www.nrc.nl/DenHaag