Dans

In de sector dans is niet de kaasschaafmethode gehanteerd. De grootste klap is voor De Rotterdamse Dansgroep, waarvoor het advies luidt subsidie geheel te beëindigen.

Verlaging wordt geadviseerd voor Het Nationale Ballet. Het gezelschap wordt verweten een onduidelijke artistieke visie te hebben, wat onder meer tot uitdrukking komt in een willekeurig repertoire keuze waarvan de kwaliteit dan ook nog wisselvallig is. Op de kwaliteit van de uitvoering valt niets aan te merken, maar betwijfeld wordt of de dansers wel altijd adequaat worden ingezet. De Raad wil het gezelschap om een nieuw beleidsplan vragen. Scoren doen enkele jeugdgroepen: positief advies krijgt De Meekers. waarvan de Raad wil dat zij de kans krijgt uit te groeien tot een volwaardige klein gezelschap. Een stevige verhoging (325.000 gulden extra) en co-financiering door de gemeente Rotterdam, waar de groep zijn basis heeft, moet de groep die grondslag geven. De jeugddansgroep van Kim van der Boon, Danstheater Arena, wordt daarentegen negatief beoordeeld: het advies is desubsidie geheel te stoppen. Op verhoging kunnen rekenen Galili Dance (te Groningen), het Internationale Danstheater, Raz/Hanstuerlings (Tilburg).

Volgens de Raad moet de subsidie worden gecontinueerd voor het Nederlands Dans Theater, Dansgroep Krisztina de Châtel en het Scapino Ballet Rotterdam.

Onder meer afgewezen zijn Euregio Dans, Bodytorium (Takeuchi), Ron Bunzl's Cloud Chamber.