Cursus jiu-jitsu voor ziekenhuispersoneel

Een groep verpleegkundigen van de eerste hulp, enkele portiers en baliepersoneel van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein zijn begonnen aan een cursus zelfverdediging. Vijf keer twee uur krijgen ze in het plaatselijke sportcentrum De Mix les van jiu-jitsu-leraar R.van der Seijs, verbonden aan de Eerste Utrechtse Jiu-Jitsu School.

De cursus is onderdeel van een reeks plannen van het ziekenhuis om ,,het veiligheidsgevoel van de medewerkers te verbeteren'', aldus directeur M. Rook van het St. Antonius. ,,Een enquête wees vorig jaar uit dat het personeel zich zorgen maakte over de veiligheid, met name een aantal vrouwen. We hebben daarna de verlichting op het parkeerterrein verbeterd en méér beveiligingsmensen aangesteld voor de nachtelijke uren. De huidige cursus zelfverdediging sluit daar uitstekend bij aan.''

Rook zegt dat zijn medewerkers het ,,soms knap moeilijk'' hebben. ,,Verbaal geweld komt helaas frequent voor, met name aan de balie en bij de eerstehulppost. Net als in andere ziekenhuizen. Vorige week zijn hier nog twee Turkse poli-assistentes bedreigd, ze waren echt flink van slag. Het is nog niet uit de hand gelopen, maar de kans op lichamelijk geweld is reëel.''

Jiu-jitsu-leraar Van der Seijs omschrijft zijn veertien cursisten als ,,mensen met een buitengewoon grote inzet''.