CDA-top voor vernieuwingen

Het bestuur van het CDA mag een reeks plannen voor vernieuwing van de partij en het staatsbestel verder laten uitwerken. De CDA-partijraad, bijeen in Nieuwegein, heeft hier afgelopen zaterdag mee ingestemd. De plannen moeten worden opgenomen in het komende verkiezingsprogramma van het CDA.

Het CDA is voorstander van een gemengd kiesstelsel, waarbij de ene helft van de Tweede-Kamerleden wordt gekozen via een landelijke lijst en de andere helft via lijsten in vier à vijf districten. Hierdoor moet de band tussen kiezers en gekozenen worden versterkt.

De christen-democraten steunen de voorstellen van de Staatscommissie-Elzinga over `dualisering' van de gemeentepolitiek, waarbij een strikte scheiding wordt aangebracht tussen bestuur (door colleges van B en W) en controle (door gemeenteraden). Wethouders mogen van buiten de gemeenteraden afkomstig zijn, op voorwaarde dat zij wel op de kandidatenlijst bij gemeenteraadsverkiezingen hebben gestaan. Het CDA houdt vast aan de benoeming van burgemeesters door de kroon, maar het wil de invloed van gemeenteraden versterken door middel van een enkelvoudige, openbare voordracht door gemeenteraden aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Het CDA gaat zich sterk maken voor een hogere overheidssubsidie voor politieke partijen. ,,Vitalisering van de democratie begint bij versterking van de rol van partijen'', zo voerde partijvoorzitter Van Rij zaterdag aan. Het CDA kampt dit jaar met een tekort op de begroting van 800.000 gulden. Het CDA-bestuur wil de partij aantrekkelijker maken voor leden door verschillende vormen van lidmaatschap aan te bieden en alle leden stemrecht te geven op partijraden en partijcongressen.

CDA-leider De Hoop Scheffer werd zaterdag door enkele sprekers op de partijraad scherp bekritiseerd om zijn bijdrage aan het Tweede-Kamerdebat over de integratie van minderheden, eind vorige maand. De Hoop Scheffer had hierin de nadruk gelegd op het definiëren van de Nederlandse cultuur en samenleving als zijnde de vrucht van een eeuwenoude joods-christelijke en humanistische traditie, waaraan nieuwkomers zich zouden moeten aanpassen. Dit pleidooi was bij diverse partijleden overgekomen als ,,een `wij-tegen-zij'-verhaal''. De Hoop Scheffer werd gevraagd zijn uitspraken ,,te nuanceren''.

De Hoop Scheffer kondigde op de partijraad aan dat het CDA met een eigen plan komt om de zogenoemde `armoedeval' te bestrijden. Dit betreft inkomensdaling voor mensen die na een uitkering weer gaan werken.