Beeldende kunst

Kleinere specialistische musea moeten nauwer samenwerken of fuseren, omdat ze te weinig publiek trekken.

Er moet geld worden vrijgemaakt voor de conserveringsachterstanden, die door het Deltaplan maar gedeeltelijk zijn ingehaald. En er moeten naar voorbeeld van de Tate Gallery in Londen, met vestigingen in Liverpool en St. Yves, collectiefilialen worden opgericht om de mobiliteit van kunstwerken te bevorderen. Dat zijn enkele conclusies in de sector Musea.

Dat er een duidelijk accent ligt op educatie en het bereik van een jong en multicultureel publiek blijkt uit de voorgestelde subsidieverhoging voor het Wereldmuseum in Rotterdam en Het Kindermuseum van het Tropenmuseum in Amsterdam. Ook over Museum het Rembrandthuis in Amsterdam, dat eveneens educatie vooropstelt, oordeelt de Raad met een nieuwe steun van ruim vier ton zeer positief.

Opmerkelijk is het negatieve advies over het Centraal Museum in Utrecht en Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. De vernieuwingsplannen van het Centraal Museum gaan de Raad niet ver genoeg. En de acht ton die Boijmans vroeg, zijn geweigerd omdat het daarmee uitsluitend reguliere museale publieksfuncties wil financieren. De aanvraag van veel kleinere musea en instellingen, zoals het Museum voor Communicatie en het Restauratoren Register, die al geen subsidie ontvingen, is afgewezen. Hoewel de meeste rijksmusea – onder meer het Van Gogh Museum, het Teylers Museum, het Rijksmuseum van Oudheden – positief zijn beoordeeld, onthoudt de Raad zich van een definitief advies, omdat het inzicht in de meerjarige afspraken die OCenW maakte, ontbreekt.

Er wordt duidelijk veel verwacht van video en nieuwe media. Het World Wide Video Festival, het Nederlands Instituut voor de Mediakunst/Montevideo/Time Based Arts, De Waag en Mediamatic worden zeer hoge subsidies in het vooruitzicht worden gesteld. In de sector Vormgeving moet De Beyerd in Breda, dat de oprichting van het museum voor grafische vormgeving voorbereidt, met negen ton gesteund worden. En Droog Design in Amsterdam krijgt als `new comer' ruim vier ton toebedeeld.

Wat de elf kunstenaarsinitiatieven betreft, wordt alleen over Lokaal 01 in Breda en Mama; Showroom for Media And Moving Art in Rotterdam positief geoordeeld. Meer geld moet er naar De Appel in Amsterdam. En zowel Mu in Eindhoven, De Vleeshal in Middelburg alsook Stichting Fotografie Noorderlicht in Groningen, die geen subsidie ontvingen, staan nu voor elk zo'n vier ton genoteerd.