Accountant kan niet rekenen

Het voltallige bestuur van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) is zaterdag weggestemd. Vertegenwoordigers uit acht districten hadden een motie ingediend wegens ,,het financiële wanbeheer'' van het landelijke bestuur. Driekwart van de stemgerechtigden steunde de motie. Het bestuur van de KNBB kwam zaterdag voor het derde opeenvolgende jaar met een begrotingstekort van twee ton op de proppen. De jaarlijke begroting bedraagt bijna vier miljoen gulden. Volgens voorzitter Piet Lamberiks, van beroep registeraccountant, was het tekort van '99 een gevolg van extra investeringen in de sectoren pool en snooker.

Het demissionaire bestuur onder leiding van Lamberiks weigert vanavond aanwezig te zijn bij een vergadering met een commissie van goede diensten die de lopende zaken moet afhandelen en een nieuw bestuur moet samenstellen. Volgens Lamberiks is hij ,,met een mes in de rug gestoken''. Volgens de Groningse biljartbestuurder Henk Meijer, indiener van de motie, was het ,,de hoogste tijd om in te grijpen''.

Is sprake van de bekende druppel?

Meijer: ,,De onvrede is inderdaad niet van vandaag of gisteren. Het is een repeterende breuk. Voor het derde jaar is er een groot tekort op de begroting. Dat is geen toeval meer, dat is financieel wanbeleid. Afgelopen najaar kampte de bond met grote liquiditeitsproblemen die door het bestuur notabene zijn verzwegen. Dan is er dus sprake van grove nalatigheid. Door het wanbeleid bedraagt het eigen vermogen van de KNBB nog maar tweeduizend gulden. In ons kleine district in Groningen hebben we meer geld in kas.''

Het demissionaire bestuur weigert vanavond met een commissie van goede diensten om de tafel te zitten. Hoe gaat u de patstelling doorbreken?

,,Daar zullen we ons vanavond over buigen. Ik heb begrip voor het feit dat er veel emoties moeten worden verwerkt. Maar er is niet veel tijd voor verbittering. De wereld draait door en de biljartwereld ook. Het demissionaire bestuur heeft een grote verantwoordelijkheid. Het belang van de biljartsport staat voorop.''