VURIGE AKOESTIEK

In de bijlage W&O van 1 april schreef Arnout Jaspers over de resultaten van het onderzoek van de heer Klein. De aspecten van de oscillaties van de `niet-voorgemengde vlam' zijn interessant en het voorkomen van trillingen heel belangrijk. Maar hetgeen over vaste stuwstof raketten wordt gezegd is bepaald onjuist. Drukfluctuaties van 50% komen bij operationele raketmotoren helemaal niet voor en zelfs tijdens de ontwikkeling of onder laboratoriumomstandigheden zijn zulke hoge fluctuaties uiterst zeldzaam.

Ook het mechanisme dat voor oscillerende verbranding in raketmotoren wordt genoemd is niet juist en het is zeker niet het mechanisme dat voor (kleine) drukfluctuaties in de Ariane-5-aanjaagraketten zorgt. In deze motoren bevindt zich een gesegmenteerde stuwstof lading. Op de segmentgrenzen ontstaat een wervel die periodiek loslaat en stoomafwaarts wordt meegevoerd. Bij het volgende segment of bij de straalpijp aangekomen veroorzaakt deze wervel een drukfluctuatie. Deze leidt inderdaad tot een fluctuatie in de brandsnelheid, niet door beïnvloeding van chemische reacties, maar door hogere warmteoverdracht. Belangrijker echter is dat deze drukfluctuatie het loslaten van de volgende wervel weer veroorzaakt.

Er is echter nog een groot aantal andere soorten oscillerende verbranding dat kan optreden in (vaste stuwstof) raketmotoren; geen van deze soorten benadert ook maar de in het artikel gegeven beschrijving. Het is absoluut onjuist dat in vaste stuwstof-raketten `schotten' worden geplaatst om `voortplanting van drukgolven tegen te gaan'. `Baffles' worden wel toegepast in vloeibare stuwstofmotoren. Hun effectiviteit berust erop dat de weglengte voor een akoestische golf verandert, zodat er geen koppeling met de eigen akoestische golflengte passend bij de motor meer plaatsheeft.

    • H.F.R. Schöyer Delft