`Voedselhulp in gevaar door oorlog'

De Europese Unie en de Verenigde Naties hebben gisteren gewaarschuwd dat de hervatting van de grensoorlog tussen Ethiopië en Eritrea de voedselhulp aan de twee landen landen in gevaar brengt.

In Oost-Afrika worden ruim twaalf miljoen mensen bedreigd met ernstige voedseltekorten als gevolg van de droogte. Meer dan de helft van hen woont in Ethiopië.

De Europese Commissie toonde zich gisteren in Brussel hevig bezorgd over de gevolgen die de opgelaaide oorlog zal hebben voor de humanitaire activiteiten in de regio. De hulpverlening zal worden bemoeilijkt, verklaarde een woordvoerder. Hij zei ook dat middelen die voor de oorlog worden aangewend, beter hadden kunnen worden gebruikt voor de mensen die in nood zijn. Ook de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, waarschuwde gisteren dat de strijd tussen Ethiopië en Eritrea ,,de humanitaire situatie in de twee landen die toch al beroerd is, nog verder zal verslechteren''.

Ethiopië begon gisteren een offensief aan drie fronten nadat vredesonderhandelingen vorige week waren mislukt. De strijd concentreert zich rond de plaatsen Badme, Zalabessa en Bure, alle drie op honderden kilometers afstand van de hoofdstad. In een verklaring liet premier Meles Zenawi kort na de eerste aanval weten dat het grensconflict met Eritrea ,,op korte termijn'' zou worden opgelost.

De loopgravenoorlog langs de duizend kilometer lange grens heeft al naar schatting 30.000 levens gekost sinds het begin van de strijd twee jaar geleden.Het laatste jaar bleven de vijandelijkheden tot enkele schermutselingen beperkt. Die adempauze gebruikten beide landen om zich te beter te bewapenen en hun posities te versterken.

Ethiopië eiste gisteren dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties Eritrea veroordeelt. Volgens Ethiopië had de VN dat al veel eerder moeten doen. Het land voelt zich door de internationale gemeenschap zeer onrechtvaardig behandeld. In mei 1998 was het Eritrea dat met de grensoorlog begon door betwiste delen land te bezetten. Vorig jaar veroverde Ethiopië een deel van de bezette gronden terug.

Al bijna een jaar stoeien de landen over een ontwerp-vredesregeling die is opgesteld door de Organisatie van Afrikaanse Eenheid. Met een raamovereenkomst hebben zich beide landen akkoord verklaard. Maar Ethiopië wil pas overgaan tot een bestand als Eritrea zijn troepen uit de bezette gebieden terugtrekt. Terwijl Eritrea niet met de uitwerking van het vredesakkoord wil beginnen voordat er een staakt-het vuren is.

Volgens het gezaghebbende Britse International Institute for Strategic Studies is het Ethiopische offensief een wanhoopspoging om een eind te maken aan een oorlog die het land zich niet kan permitteren. De oorlog kost de twee landen die tot de armste van de wereld behoren, naar schatting een miljoen dollar per dag. Langs de grens zijn naar schatting 600.000 soldaten gelegerd. Een VN-delegatie onder leiding van VN-ambassadeur Richard Holbrooke had de twee landen woensdag nog opgeroepen om een ,,zinloze'' confrontatie te vermijden. Hij waarschuwde dat een oorlog direct en indirect ,,miljoenen en miljoenen mensen'' zou treffen.