Vee op stal in Drachten na brand fabriek

Het vee van ongeveer driehonderd boeren in een strook van dertig kilometer ten westen van afvalbedrijf ATF in Drachten is gisteravond verplicht op stal gezet.

Hiertoe heeft minister Brinkhorst (Landbouw) besloten, nadat bij een grote uitslaande brand gistermorgen bij ATF giftige stoffen bleken te zijn vrijgekomen.

De gemeentebesturen van Smallingerland, Boarnsterhim en Littenseradiel verbieden mensen groente uit volkstuintjes in het betreffende gebied te eten. Verder moeten kinderen uit de buurt van de verbrandingsresten worden gehouden en moeten ook volwassenen contact hiermee vermijden.

Een van de twee opslagloodsen van ATF vol met klein chemisch afval, zoals verfblikken, batterijen, spuitbussen en medicijnen, ging geheel in vlammen op. Een enorme zwarte rookkolom verspreidde roet en as in het gebied rondom het afvalverwerkingsbedrijf.

Op last van het ministerie mogen boeren verder vers gemaaid gras niet voeren aan hun koeien en moet dit apart worden ingekuild. De melktanks van de driehonderd boeren werden gisteravond geleegd en in de fabriek gescheiden en gecontroleerd. De boeren werden zoveel mogelijk individueel geïnformeerd over de vier maatregelen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) onderzoekt momenteel welke chemische stoffen door de brand zijn vrijgekomen en hoeveel. Volgens het gemeentebestuur van Smallingerland (Drachten) kunnen de stoffen een gevaar vormen voor de volksgezondheid. De uitslag van het RIVM-onderzoek wordt op zijn vroegst maandag en op zijn laatst over een week verwacht.

Op het terrein van ATF is een noodverordening afgekondigd. De oorzaak van de brand, die gistermorgen vroeg begon, is nog onbekend. Het is de vierde keer in twee jaar tijd dat er brand uitbreekt bij ATF. De schade loopt in de miljoenen guldens. Het bedrijf voldeed overigens aan alle milieuvoorschriften.