VDL Groep positief gestemd

Hoewel de omzet en de winst in 1999 voor het eerst in 25 jaar licht zijn gedaald, is de VDL Groep in Eindhoven positief gestemd over het lopende jaar. Directeur W. van der Leegte verwacht dat zowel de omzet als het resultaat weer zullen stijgen. De omzet in het eerste kwartaal is 10 procent hoger dan vorig jaar en de orderportefeuilles zijn goed gevuld. Vorig jaar daalde de geconsolideerde omzet met 7 procent tot 1,1 miljard gulden. Het nettoresultaat nam af van 49,2 naar 45,1 miljoen. De magere resultaten zijn vooral te wijten aan de ontwikkelingen in de sector bussen, dat vorig jaar een verlies leed van 6 miljoen. De VDL Groep ontwikkelt en produceert halffabrikaten en eindproducten, waaronder bussen, zonnebanken, computers en containersystemen.